Videók

Iskolanővéri szakkollégiumok Magyarországon

A Boldogasszony Iskolanővérek magyarországi felsőoktatási szakkollégiumairól készült egy kisfilm. A készítők szándéka szerint azt a speciális szakmai munkát és közösségi működést mutatja be, ami egyedi módon segíti a fiatal katolikus/keresztény nők személyiségének kibontakoztatását. Szakkollégiumaink sajátos, női/iskolanővéri módon szolgálják  az eleven, ökumenikus szemléletű katolikus közösség létrehozását, a mai magyar társadalmi és  szakmai-szellemi kihívásokra a hiteles válaszok megtalálását  és a szakkollégium tagjainak lelki-spirituális fejlődés útkeresését.

Fürkésszétek!

A Boldogasszony Iskolanővérek fiatal és idősebb nővéreinek közös filmes ajándéka a szerzetesek és az irgalmasság évére a pápa gondolatait közvetítő Fürkésszétek! könyvecske sajátos feldolgozásával.
Reméljük, ugyanolyan szeretettel fogadják, mint tavaly az Örüljetek! című filmünket.

SSND énekes misszió - Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar

2015. november 14-én jótékonysági koncertet tartottak Pécsett erdélyi énekes missziónk javára. Erre az alkalomra készült a bemutatkozó kisfilm.

Mary Maher üzenete a szegedi nevelési konferenciára - 2015.

2015. november 6-7-én rendeztük meg "A Küldetéses Ember Iskolája" nevelési konferenciánkat, immár második alkalommal.

Idén a szegedi Karolina iskola látta vendégül a rendezvény 350 résztvevőjét, szerzetesnővéreket és civil munkatársaikat a rend 4 magyarországi iskolájából és határon túli misszióinkból.

A Boldogasszony Kolostori Kávézó megnyitója - 2015.05.28.

A TÉR_KÖZ pályázat keretében régi mosókonyhánkból hangulatos kolostori kávézóvá alakult pincehelyiségünk hivatalos megnyitóját május 28-án tartottuk a Ráday u. 36-ban.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Dr. Bagdy Gábor pénzügyi főpolgármester-helyettes és a IX. kerület képviseletében Zombory Miklós alpolgármester úr.

Szabon Gábor Bakáts téri plébános atya megszentelte a kávézót, Isten oltalmába ajánlva mindazokat, akik létrejöttén fáradoztak, és akik majd itt találnak testi-lelki felüdülésre különböző események kapcsán.

Terézia anya nap a Patronában - 2014.

Alapítónk, Gerhardinger Boldog Terézia anya ünnepére (május 9.) iskoláink évről évre színes programokkal készülnek. Szeretettel ajánljuk a Patrona 2014-es ünnepének képeiből készült kis filmet. Hamarosan közzétesszük az idei Terézia anya nap diáktanításokkal, habos kakaózással, akadályversennyel, meglepetés vendégekkel és sok egyéb érdekességgel tarkított programjának fotóit.

Jolánta nővér négy vallomása

2014. február 2-án hunyt el Szobonya M. Jolánta nővér, egykori tartományfőnöknőnk. Rá emlékezünk ezzel a rövidfilmmel, melyben négy vallomását mondja el nekünk. Hamarosan közkinccsé tesszük a vele készített 90 perces riport filmet is.

 

Örüljetek!

A Boldogasszony Iskolanővérek fiatal és idős nővéreinek közös filmes ajándéka a szerzetesek évére a pápa gondolatait közvetítő Örüljetek könyvecske sajátos feldolgozásával.

Karolina 2. - „A szeretet nem várhat.” (Boldog Terézia Gerhardinger)

A szükséghelyzet, melyben a tehetséges Karolina 12 évesen tanítani kezd, majd 15 évesen tanítói oklevelet szerez, fokozatosan átalakul szabadon és örömmel vállalt élethivatássá. Közben a kis tanítói kollektíva is nagy utat tesz meg a barátnőségtől az együtt szolgáló közösségig. E fejlődési folyamatot derű és sok szép eredmény jellemzi, ám próbatétel is akad elég: helyszűke, külső támadások és belső feszültségek, elbizonytalanító kétségek. Mindeközben ébredezik Karolinában a felismerés, hogy Istennek valami terve van vele.

Nosztalgia bál régi tanítványainknak és piar, bencés, frankás öregdiákoknak

Sok egykori patronás, svetitses, piarista, bencés és ferences diák sereglett össze a 2008-as nosztalgia bálunkon. Kitüntetett figyelemben részesültek azok a párok, akik a mi köreinkben, például a tánciskolán ismerkedtek meg. A bál része volt jubileumi évünknek, melyben a Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartományának 150. születésnapját ünnepeltük. A kisfilmet Ducki Witek, egykori piarista AVK szakkörös készítette.

Oldalak