A nap szentjei

Hónap: 
március
Nap: 
8

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Senán/Senanus (IV/V. sz.) Ír vándormonachus. Életének mind idő-, mind helybéli koordinátáit nehéz meghatároznunk. Mag Lacha (Brit-szigetek, Clare megye) helységben született, katonai pályán jeleskedett, majd a harcterek dicsőségét Krisztus katonájaként egy monostor küzdőterével cserélte fel. Galliában találkozott Tours-i Szt. Mártonnal. Hazájába visszatérve több templomot alapított. Élete vége felé Inis Cathaig szentélyénél állapodott meg. Meghatározatlan esztendő március hónap első napján hunyt el, márc. 8-án temették.

Emléknapján a zarándokok mezítláb járják végig a szigetet, felkeresik a Senan nevét viselő forrást és a sziget ősrégi templomát. Monostorának harangját mindmáig a dublini Royal Irish Academy őrzi.

Szt. Vince Kadlubek O.Cist (1150–1223) Krakkó püspöke. Lengyel földön, Kargow faluban született, a krakkói székesegyházi iskolában, majd a híres bolognai egyetemen tanult. Hazatérve 1189 körül már ő vezette a krakkói székesegyházi iskolát, ezzel párhuzamosan Kazimir herceg kancelláriáját. 1207-ben Krakkó főpásztorává választották, III. Ince jóváhagyásával egy év múlva szentelték püspökké. 1215-ben részt vett a IV. Lateráni zsinaton. Három év múlva lemondott püspöki tisztéről, s Jendrzejow ciszterci monostorába lépett. Egyszerű monachusként élt és hunyt el 1223 tavaszán. Elsőként ő foglalta össze hazája történetét, a kezdetektől 1202-ig, méghozzá lengyel nyelven. – XIII. Kelemen avatta boldoggá 1764-ben.

Istenes Szent JánosIstenes Szent JánosIstenes Szt. János Ciudad (1495–1550) a Betegápoló Irgalmas Testvérek Rendjének portugál alapítója. Életmottója: „Többet ér egy lélek, mint az egész világ valamennyi kincse!” – VIII. Sándor avatta szentté 1690-ben. XIII. Leó Lellisi Szt. Kamillal együtt a kórházak és a betegápolók védőszentjévé nyilvánította. 1940-től Granada társ-védőszentje, 1953-tól a portugál és spanyol tűzoltók patrónusa. 

 

Szt. Teresa Margherita Redi OCD (1747–1770) firenzei kármelita apáca. – XI. Pius avatta boldoggá 1929-ben, majd ugyanő kanonizálta 1934-ben.

Boldog Faustino MiguezB. Faustino Miguez OSchP (1831–1925) piarista szerzetes. Születési helye a spanyol Acedebo del Rio. Fiatalon belépett a Kegyes Iskolák rendjébe, hogy paptanárként életét a gyermekek nevelésére szentelje. Felhasználva biológiai szaktudását, fáradhatatlanul kutatta a gyógynövények hatását, a természet adta egyszerű eszközökkel akart segíteni szenvedő embertársain. Tisztelettel tekintett a nőkre, akiket „a család és a társadalom lelkének” tartott. Magas kort ért meg, Getaféban hunyt el. Lelki végrendeletéből: „Mindig a legnagyobb megtiszteltetésnek tartsátok, hogy kicsinyek lehettek a kicsinyekkel, és emlékezzetek arra, hogy drága Jézusunk megsimogatta a gyermekeket, és az ártatlanság, az egyszerűség példaképeiként állította őket elénk.”