A nap szentjei

Hónap: 
március
Nap: 
7

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Baszileiosz (IV. sz.) Kherszon püspöke, vértanú. A legenda szerint Baszileioszt Hermon jeruzsálemi püspök (300–314) küldte a Krímbe, hogy hirdesse az Evangéliumot. Számos megtérést ért el, ugyanakkor kivívta maga ellen a pogányok dühét. Elfogták és egyszerűen agyonverték.

Aquinói Szent TamásAquinás-béli Tamás, Ordinis Praedicatorum. Magyar Országi Remeteség Regulája mellett szó-szólló a' Szentséges Pápánál. (Kalendarium, Kassa, 1754) Aquinói Szt. Tamás OP Esztergomi B. Özséb, a pálosok alapítója mellett emelt szót, aki Rómában az általa alapított, Remete Szent Pálról nevezett rend pápai elismeréséért folyamodott. (Ez csak jóval később, 1308-ban történt meg, amikor a pálosok Szt. Ágoston Reguláját fogadták el alapszabályuknak.) 

B. Marie Clotilde Bourbon (1759–1802) Szardínia királynéja, IV. Carlo Emmanuele hitvese, harmadrendi domonkos. A XVIII. század fájdalmas eseményeket tartogatott számára: francia hazájában a forradalmárok kivégezték bátyját, XVI. Lajost, valamint húgát, Elisabeth hercegnőt. 1798-ban férjével együtt őt is száműzték. Bárhol kerestek menedéket, a forradalmi kormány ügynökei életükre törtek. Végül Nápolyban hunyt el 1802. márc. 7-én. Kortársai „Piemont védangyala” néven örökítették meg emlékét.

Boldog Leonyid FjodorovB. Leonyid Fjodorov (1879-1925) az orosz görög katolikus egyház exarchája, vértanú. Pétervárott született orosz orthodox családban. 1902-ben kezdte meg tanulmányait, Rómában görög katolikus lett. 1911. márc. 25-én Boszniában szentelték pappá, 1913-ban sztudita szabályzatú szerzetbe lépett. Hazatérése után letartóztatták, s Szibériába száműzték. 1917-ben szabadult. Ekkor kinevezték az Orosz Katolikus Egyház exarchájává. 1923-ban ismét elfogták, tíz évre ítélve száműzték. 1935. márc. 7-én vértanúként fejezte be viszontagságos életét.