A nap szentjei

Hónap: 
március
Nap: 
5

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szent Kieran Oergus seniorSzt. Kieran/Ciarán Oergus senior (†490k) reclusus, monachus, püspök, „az ír szentek előfutára”. Többségi vélemény szerint a Szt. Patrick által felszentelt 12 püspök egyike. Ossory egyházmegye első püspökének és védőszentjének tekintik. 

Boldog Jeremiás StoicaB. Jeremiás Stoica OFMCap (1556–1625) kapucinus testvér. Moldovában született, a csángó magyarok lakta Tatros-völgy egy ma már nem létező Tzazo nevű falujában. Az üdvösség útját keresve jutott el Itáliába, 1578-ban belépett a kapucinusok nápolyi kolostorába. Jó negyven éven át itt szolgált portásként, de volt szakács, kertész és betegápoló is. Elhunyta után azonnal megkezdődött a szenttéavatási eljárás, de Jeremiás testvér hivatalos boldoggáavatására csak 1983-ban került sor. A szertartáson számos csángó magyar is jelen volt. 

Szt. Iván (†1784) a Bolgár, vértanú. Fiatalon megtagadta Krisztust, moszlim lett. Hamarosan bűnbánatot tartott, Athoszra ment vezekelni. Bár három évet a Nagy Lavra szolgálatában töltött, lelki nyugalmát nem nyerte vissza. Ekkor radikális lépésre szánta magát. Töröknek öltözött, lement Konstantinápolyba, s ott nyilvánosan megvallotta keresztény hitét. A Hagia Sophia előtt azonnal lefejezték.

Szt. Nyikoláj Velimirovics (1880–1956) Ochrid püspöke. Tanulmányait Svájcban, német földön és Angliában végezte, doktori disszertációját a feltámadásról mint az apostoli egyház alapdogmájáról írta. Visszatérve hazájába a Szent Száva szeminárium tanára lett, gyakran prédikált a főváros templomaiban. Írásai között a napi szentekről szóló hagiográfiai összeállítása volt a leginkább népszerű. Többször megfordult Athoszon, hogy elmélyítse imaéletét, püspökként is egyszerű keresztény maradjon.

A krajlevói kivégzések ellen hangosan tiltakozott: „Ha ez a német kultúra: egyetlen németért száz ártatlan szerb kivégzése, akkor a törökök méltányosabbak voltak... Öljenek meg engem, ha bűnösnek találnak, mert nem tudom nézni naponta népem szenvedését!” 1941-ben a németek letartóztatták és Dachauba hurcolták. 1945. máj. 8-án a tábor felszabadult. Nyikoláj püspök Amerikába távozott, 1956. márc. 18-án, a szent liturgia végzésére készülve halt meg. – Hazájában „a szerb Aranyszájú” néven tisztelik.