A nap szentjei

Hónap: 
március
Nap: 
3

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Hemeterius, Szt. Chelidonius (III. sz.) katona-vértanúk. Szenvedéstörténetüket a hispániai Calahorra város hagyománya őrizte meg. Tours-i Szt. Gergely és Prudentius ezt a szóbeli örökséget dolgozta fel és hagyta ránk ékes latin nyelven.

Szt. Guénolé/Winwaloe (460k–532) monachus, monostor-alapító. A IX. században élt Wridsten nevű életírója, a monostor ősi dokumentumaira hivatkozva közli, hogy Winwaloe apát Szt. Fragan és Szt. Guen fia, Szt. Jacut és Szt. Guéthonec fivére volt. Hosszú vándorlás és megpróbáltatások után alapította meg tizenkét társával Landévennec monostorát (Armorica, Bretagne). – Az apátságot 914-ben a normannok felgyújtották. A megmaradt ereklyék 1793-ban semmisültek meg.

Säckingeni Szt. Fridolin (VII. sz) Neve egy IX. századi zürichi kézirat litániájában fordul elő. Tiszteletét Bázel, Fribourg és Sankt-Gallen körzetében lehet tetten érni. Glarus város védőszentje.

Szt. Atom Anjevaci vértanú és vértanú Társai (IX. sz.) Az örmény fiatalokat keresztény hitük megvallása miatt a moszlim Bugha al-Kabir kormányzó kegyetlen kínzásnak vetette alá, majd valamennyiüket lefejeztette. – Ünnepüket Ovajeci János örmény katholikosz (833–855) rendelte el.

Viberada (Prokop Péter grafikája)Viberada Szűz és martyr. Hunnusoktól meg-öletik az hitért. Anno Christi 926. (Kalendarium, Kassa, 1754) Szt. Wiberada előkelő svájci család sarja, 912 és 916 között már elvonultan élt. 916-ban a bencés Salamon apát a sankt-galleni monostor közelében reclusának (elzárt magányban élő) szentelte. Wiberáda egyike az első, történelmileg dokumentált reclusáknak. 926-ban az ő tanácsára, félve a magyarok támadásától, Sankt-Gallenből elmenekítették a monostor szerzeteseit és templomi kincseit. Ő maradt. Május 1-jén törtek rá és ölték meg kalandozó magyarjaink. – Könyvvel és bárddal szokták ábrázolni; a könyv prófétáló adottságára, a bárd vértanúságára utal. – III. Henrik német császár jelenlétében II. Kelemen pápa avatta szentté 1047-ben. Ő az első nő, akit hivatalosan, Rómában kanonizáltak.

Vologdai Szt. Geraszim (†1178) monostorépítő. Kijevi családban született, a gnyilecki monostor szerzetese lett. Harmincadik évében járt, amikor az akkor még alig evangelizált Vologda környékén kis cellát épített magának, ahol teljes magányban imádkozhatott. Nem sokáig, mert tanítványok gyűltek köré, akikkel a környékbeliek számára templomot, maguknak monostort épített. Ez lett a környék első monostora. – 1612-ben a lengyelek végigpusztították a területet, Szt. Geraszim monostora is romba dőlt.

Moszkvai Szt. Danyil (1261–1303) herceg. Alexander Nyevszkij kisebbik fia két éves korában jutott árvaságra. Öröksége az akkor még jelentéktelen Moszkva lett. Az orosz hercegek közötti harcokban igyekezett békét teremteni. 1282 körül ő alapította Moszkva első monostorát, mégpedig védőszentje, Oszlopos Szent Dániel (†493) tiszteletére, s ő építette meg a Kreml első kőtemplomát. Élete alkonyán maga is fogadalmas szerzetes lett. A Kreml székesegyházában, más forrás szerint az általa alapított monostorban helyezték nyugovóra. – Az orosz orthodox egyház 1652-ben kanonizálta.

Szent Teresa Eustochio VerzeriSzt. Teresa Eustochio Verzeri (1801–1852) a Jézus Szíve nővérek tanító kongregációjának alapítója. A lassan egységesülő Itália gyökeres átalakulásának évtizedeiben élt. A francia forradalom téveszméi és az ezzel járó értékvesztés még elevenen hatottak az Egyház életében, a lelkeket a janzenizmus s csillapodni nem akaró vallásüldözés bénította. Mindezeket a körülményeket evangéliumi kihívásként értelmezte, s erre a keresztény szellemű nevelést tartotta a leghatékonyabb válasznak. „A tiszta szeretet egyetemes, senkit sem zár ki, mindenkit átölel” – vallotta és élte napról napra. – II. János Pál pápa avatta szentté 2001-ben. 

Boldog Katharine DrexelB. Katharine Drexel (1858–1955) az Oltáriszentség Nővérei kongregáció alapítója. A pennsylvaniai Phildadelphia városban született, apja bankár volt. A fiatal leány hamar felismerte, milyen embertelen bánásmódban részesülnek az indián őslakók. 1887-ben New Mexikóban iskolát alapított számukra. XIII. Leó pápa azt javasolta, legyen misszionárius saját hazájában. Katherine egészen átadta magát az őt szerető Istennek, s társaival együtt nekilátott küldetése, a bennszülött indiánok és a bevándorolt fekete bőrűek szolgálatának teljesítéséhez. Elsődleges célját a megfelelő tanítók képzésében jelölte meg. 1925-ben Louisiana államban létrejött a „Xavier University”: az egyetlen olyan intézmény, amely az indiánok és négerek felsőfokú képzését biztosította. Az alapítónak kemény harcot kellett vívnia a társadalmi igazságtalanság számos megnyilvánulása ellen. Erejét az Eucharisztiából merítette. – Élete utolsó 18 évét súlyos betegségben, szinte teljes mozdulatlanságban töltötte. Nővérei folytatták a megkezdett missziót, ő pedig az önátadás által folytatta misszionárius hivatását. – Boldoggá avatta II. János Pál pápa 1988-ban.