A nap szentjei

Hónap: 
március
Nap: 
2

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Hészükhiosz (†303) vértanú. Előkelő szenátor Maximinianus császár (286–305) uralkodása idején. A Birodalom-szerte kitört keresztényüldözés során hite megvallásáért kigúnyolták, női ruhába öltöztetve megszégyenítették. Mindezt méltósággal elviselte. Ez után jobb kezéhez malomkövet erősítettek, s a kis-ázsiai Orontész folyóba hajították.

Nicosiai Szt. Luka Casali (†890) monachus. Tizenkét éves korától haláláig a ciprusi Agira monostorában élt, még az arab támadás előtt. Prédikációjára, a hagyomány szerint, még a kövek is megindultak. Életírásának mindössze néhány töredéke maradt fenn, s őrzi emlékét.

Prágai Szent ÁgnesPrágai Szt. Ágnes (1205–1281/3) OSCl alapító. III. Béla Konstancia nevű leányának és Premsl I. Ottokár cseh királynak gyermeke, Prágában az első csehföldi klarissza kolostor alapítója. Fennmaradtak Assisi Szt. Klárához intézett levelei. Kultuszát IX. Pius hagyta jóvá 1874-ben. – Kanonizálta II. János Pál pápa 1995-ben. 

Boldog Heinrich SusoB. Heinrich Suso OP (1293k–1366) domonkos szerzetes, a „Rajnavölgyi misztika” egyik meghatározó képviselője. Magyarföldi kultuszát a Nagyszombati-kódex (1513) tanúsítja.

Szt. Maria Ángela de la Cruz (1846–1932) a Keresztes nővérek kongregációjának spanyol alapítója, akit kortársai „a szegények anyja” néven tiszteltek. Közösségének életmottója: „Szegényen a szegényekkel, hogy elvezessük őket Krisztushoz”. – Boldoggá avatta II. János Pál 1998-ban.