A nap szentjei

Hónap: 
február
Nap: 
28

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szent RomanusSzent Romanus (+464) burgundiai szegény család gyermeke, hivatását keresve Lyonban látott először kolostort. Hosszas keresés után fivérével együtt, a Genfi tó közelében építették fel Condat apátságát. Mindketten beléptek, néhány év elteltével Romanus és Lupicinus testvért pappá szentelték. Romanus a közösség apátjaként hunyt el.

Szt. Küranna (†1751) szűz, vértanú. Életírását, vagyis inkább vértanúságának megörökítését Hagiorita Nikodémosznak köszönhetjük. A Thesszalonikébe érkezett adószedő janicsárok egyike szemet vetett a fiatal leányra. A visszautasítás miatt elkapta, börtönbe hurcolta, napokon át vadul kínozta, végül egy börtönőr közreműködésével agyonverte. Másnap az egyik keresztény őr talált rá a fiatal leány holttestére. – 1868-ban templom épült szent Küranna tiszteletére. – Alakja gyakran megjelenik a görög ikonokon.

Boldog Daniel BrottierB. Daniel Brottier (1876–1936) a Szentlélek és a Mária Szeplőtelen Szíve kongregáció szerzetese. – 23 éves korában szentelték pappá, három évig Pontlevoy kollégiumában tanított. Missziós hivatás tudatában lépett be a Szentlélek kongregációba, nyolc évig Szenegálban működött; többek között ő is hozzájárult a dakari székesegyház építésének beindításához. Meggyöngült egészségi állapota miatt vissza kellett térnie Franciaországba. 1914-ben, a világháború kirobbanásakor önkéntes tábori lelkész szolgálatra jelentkezett. 52 hónapon át a legveszélyesebb helyeken szolgálta a sebesülteket, a haldoklókat. A háború befejeződése után Szenegál apostoli vikáriusává nevezték ki, majd 1923-tól halála napjáig a hadiárvák, az elhagyatott gyermekek szolgálatát végezte. Halála előtt 20 nappal szentelték fel a dakari székesegyházat.