A nap szentjei

Hónap: 
február
Nap: 
27

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Elizeus vardapet (V. sz) „az örmények Tanítója”. A hagyomány szerint a vértanú Szt. Vardan hadvezér (†451) titkára volt, megírta élettörténetét, szemtanúként beszámolt a perzsák ellen folytatott küzdelméről. Elizeus később monostorba lépett, szerzetesként a Szentírást tanulmányozta, számos kommentárt, homíliát írt. Az örmény hívőknek szóló beszédeiben az Evangélium jeleneteit magyarázta. Utolsó éveit teljes visszavonultságban töltötte, valahol délen, Mok hegyei között, majd a Van-tó vidékén. Ebben a magányban hunyt el. Az örmény egyház az örmény tanítók sorában ünnepli őt.

Szt. Sztéphanosz (†614) xenodokheion-építő. Maurikiosz bizánci császár (582–602) udvarának előkelő méltósága, egy szép napon otthagyva az államügyeket, az Armatiosz-negyedben az Aranyszarv-öbölnél kórház, öregek és otthontalanok számára menedékhely építésébe kezdett. Ez a xenodokheion a XV. századig, a török hódítók betöréséig működött.

Nareki Szt. Grigor/Gergely (950/55–1003u) „az örmény egyház misztikus doktora”. Életéről igen kevés adattal rendelkezünk. A nareki monostorban élő jeles írónak, Ananiasz Narekaci archimandritának volt unokaöccse. Grigor fivérével együtt e közösségnek lett tagja, majd nagyhírű mestere. Születési éve is bizonytalan. 1003-ban, ötvenéves kora körül készült el szent költeményeinek gyűjteménye. Nem sokkal utána hunyt el. A nareki monostorban helyezték nyugalomra. Sírja, egészen az örmények XX. századi mészárlásáig nemzeti zarándokhely volt. Irodalmi hagyatéka, költemények, himnuszok, beszédek, imák: az örmények nemzeti közkincse. Elégiáinak könyve az örmény keresztények legtöbbet forgatott imakönyve. Grigor írásait 1827-től a velencei mechitarista (örmény bencés) monachusok publikálják és terjesztik.

Báthory Boldog László (Prokop Péter grafikája)Báthory B. László OSPPE (†1484) pálos szerzetes, remete, szentírásfordító. Krónikaíró rendtársa, Gyöngyösi Gergely szerint: „Egy ideig boldogan élt a világban, majd felsőbb szándéktól indíttatva határozta el, hogy elhagyja a világ hiábavalóságát és nehéz szolgaságát, hogy könnyebben szolgáljon Istennek. Rövid idő alatt ő lett az élet és a tudomány mintaképe. Életszentségének híre eljutott a máshol élő testvérekhez is. Némelyeket magával vitt egy barlangba vezekelni, mely a budaszentlőrinci kolostor fölött volt. Nevezett László testvér az egész Bibliát és sok szentek az életét megírta magyarul. Végül ugyanott elérte életének utolsó napját, melyen még misét is mondott, aztán eltemették.” 

B. Anne Lyne (†1601) özvegy, vértanú. Essex tartományban született anglikán családban. Ifjú korában fivérével együtt katolikus lett. Roger Lyne-hez ment feleségül, aki ugyancsak konvertita katolikus volt. Férjét 1586-ban letartóztatták, előbb kényszermunkára, majd örökös száműzetésre ítélték. Hat év múlva Flandriában hunyt el nagy nyomorúságban. Koldusszegény özvegyét megfigyelték, 1601-ben őt is elfogták. Papokat rejteget, hangzott a vérvád. Febr. 27-én egy bencés és egy jezsuita szerzetessel együtt lefejezték. – XI. Pius avatta boldoggá 1929-ben.

Trapezunti Szt. Éliász (XVIII. sz.) vértanú. Görög földön, Trapezunt környékén született keleti orthodox családban. Apja papi szolgálatot teljesített. Fiát ismeretlen okok miatt 1749-ben a törökök letartóztatták, majd krisztusi hitének következetes megvallása miatt szülővárosa piacterén felakasztották. Keresztény testvérei a Theotokosz, Istenszülő-monostorban temették el.

Possenti Szt Gabriel CP (1838–1862) passzionista szerzetestestvér. – Boldoggá avatta X. Pius 1908-ban, kanonizálta XV. Benedek 1920-ban. XXIII. János 1959-ben „az Abruzzók védőszentjévé” nyilvánította.

Boldog Maria Caridad BraderB. Maria Caridad Brader (1860–1943) 20 éves korában a svájci Altstätten ferences, szemlélődő életű kolostorába lépett. 1888-től Ecuadorban, majd 1893-tól misszionáriusként Kolumbiában élte hivatását. 1894-ben munkatársaival megalapította a Szeplőtelen Szűz Ferences Nővérei dél-amerikai kongregációját. – Boldoggá avatta II. János Pál 2003-ban.