A nap szentjei

Hónap: 
február
Nap: 
24

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szent Mátyás apostolSzent Mátyás apostol (I. sz.) vértanú. Nincs biográfiája, csak annyit tudunk, hogy az áruló Júdás helyébe őt választották apostollá. Bizonyos hagyomány szerint Etiópiában is hirdette az Örömhírt és tanúskodott Krisztus feltámadásáról (ApCsel 1, 21-22). Bárddal verték agyon.

Szt. Ethelbert (552k–616) Kent, majd 593-tól egész Anglia királya. Meroving Caribert király leányát, a keresztény Bertha hercegnőt választotta hitvesének. 588-ban Párizsban kötöttek házasságot. Felesége hatására jóakarattal fogadta a Nagy Szt. Gergely pápa által küldött hithirdetőket, köztük Ágostont, Canterbury leendő érsekét; 597 húsvétján szálltak partra a Themze torkolatánál. Ethelbert is fölvette a keresztséget, ezért őbenne tisztelik a szigetország első keresztény uralkodóját.

613-ban meghalt Bertha királyné, három év múlva követte Ethelbert király. Ágoston püspök (†605k) megszervezte Canterbury, London és Rochester egyházmegyéket. A keresztény Anglia megszületésének történetét Szt. Beda Venerabilis foglalta össze.

B. Marco de' Marconi OSH (1480–1510) Tizenhat éves korában kérte felvételét a Szent Ágoston Reguláját követő szigorú Hieronimita rendbe. Alig másfél évtizedes rejtett, imádságos és vezeklő élet után febr. 24-én hunyt el Migiarinóban. – X. Pius 1906-ban avatta boldoggá.

B. Josefa Naval Girbes (1820–1893) szűz. Egyszerű keresztény családban született Algemesi faluban (Valencia tartomány). Tizennyolc éves korában tisztasági fogadalmat tett. Látva maga körül a tanulatlan vagy munkanélküli fiatalokat, számukra hímzőműhelyt nyitott. Ebben az egyszerű munkás, nevelő szolgálatban töltötte egész életét, amelyet türelemmel viselt hosszú szenvedés zárt le.

Boldog Tommaso Maria FuscoB. Tommaso Maria Fusco (1831–1891) a Legszentebb Vér Szeretetéről nev. nővérek kongregációjának alapítója. – Boldoggá avatta II. János Pál 2001-ben.

Isten keresésének ideje az élet. Isten megtalálásának pillanata a halál. Isten bírásának ideje az örökkévalóság.”