A nap szentjei

Hónap: 
február
Nap: 
22

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Arisztion (I. sz.) vértanú. A hagyomány szerint az Úr 72 tanítványának egyike. Ciprus szigetén hirdette az örömhírt, Szalamiszban szenvedett vértanúhalált.

Szt. Thalasszesz, Szt. Limnesz (V. sz.) barlanglakó szír remeték. A történetüket megörökítő Theodorétosz még személyesen ismerte őket.

Szt. Athanáz (†818k) apát, püspök, hitvalló. Konstantinápolyban született, a nikodémiai Pálpeter-monostorból került a püspöki székbe. Üldözték, sok szenvedésben volt része a képromboló Örmény Leo császár miatt.

Cortonai Szent MargitCortonai Szt. Margit (1247–1297) bűnbánó, harmadrendi ferences, misztikus. A Trasumenusi tó melletti Lavianoban született. Édesanyját korán elveszítette, mostohája kegyetlen bánásmódja miatt gyakran koldulni kényszerült. Tizennyolc évesen engedett egy montepulcianói nemes ifjú csábításának, aki egyébként házasságot ígért neki. Kilenc évet éltek együtt, a kapcsolatból született egy gyermek.

Megtérésének körülményei ismertek: gyermekének apját ismeretlenek barbár módon kirabolták, meggyilkolták; őt kutyája vezette el a férfi gallyakkal fedett, már oszlásnak indult holttestéhez. A megdöbbentő látvány gyökeres benső változást eredményezett életében. Hatéves kisfiával hazatért volna, de mostohája nem fogadta be. Cortonában a ferencesek biztosítottak számára valami menedékhelyet az Irgalmasság Anyjáról nev. kórházban. Három évi várakozás után fölvették a ferences harmadrendbe. (Fia később ferences szerzetes lett.)

Keményen vezekelt: naponta egyszer evett, a puszta földön hált, ciliciumot viselt, ostorozta magát. Legszívesebben a Feszület előtt imádkozott, kitárt karral, órákon át. A kórházi szeretetszolgálatot leszámítva kis cellájában tartózkodott ötven éves korában bekövetkezett haláláig. Romlatlan testét mindmáig Cortona város San Basilio templomában őrzik, a főoltár alatt. – A bűnbánó „második Mária Magdolnát” XIII. Benedek kanonizálta 1728-ban. – Élettörténetét a szépirodalom eszközeivel 1910-ben a norvég Jörgensen, 1945-ben a francia Mauriac örökítette meg.

Cortonai Szent Margit