A nap szentjei

Hónap: 
február
Nap: 
21

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Iréné (†366e) virgo consecrata, megszentelt szűz, Szt. Damasus pápa nővére. Fivérének egy költeményéből tudjuk, hogy Iréné tizennyolc éves korában fejezte be erényes földi életét. Anyja mellé temették a Via Ardeatinán.

Szt. Germanus és Szt. Randoaldus (VII. sz.) vértanúk. Germanus, svájci kortársa, Bobolenus által összeállított életírása szerint 618-ban született Treviriben, gazdag, szenátori családban. Tizenhét éves korában, benső hívásnak engedelmeskedve, a szerzetesi élet lehetőségeit kereste. Vagyonáról lemondott, s megkereste Szt. Arnold metzi püspököt, aztán tanácsára a Szt. Romaricus által alapított monostorba kérte felvételét. Vele tartott fivére, Numerianus is. Néhány év múlva, még keményebb életmódra áhítozva, Germanus Luxeuil közösségébe lépett. Szt. Walbertus befogadta, megfelelő képzés után pappá szentelte, s elküldte Dagobert királyságába, a Bázelhez közel fekvő Granfeld monostorába.

Nem sokkal később Walbertus még a Saint-Ursanne (Ursitz) és Saint-Paul-en-Ile (Werd) monostorának irányítását is őrá bízta. Egy szép napon, a szerzetesek jelenlétét nem tűrő Bonifác herceg csapatai rátámadtak a monostorra, s az Evangélium nevében tiltakozó Germanust és Randoaldust lemészárolták. Ez 675 körül történt. A két szerzetes-vértanú ereklyéi Délémont (Berni kanton) templomába kerültek. Jura több katolikus temploma ma is őrzi a két vértanú emlékét.

Damjáni Szt. Péter (1007–1072) püspök, író, költő, hagiográfus, egyháztanító. – Életét tanítványa, Giovanni da Lodi örökítette meg. Dante a Paradicsom hetedik egébe helyezi őt, megénekelte őt Petrarca is, mély tiszteletét fejezte ki Boccaccio. Néhány himnuszának magyar fordítását Babits Mihálynak és Sík Sándornak köszönhetjük.

Severus Barát hatvan-két Társaival meg-öletik Szerémben. (Kalendarium, Kassa, 1754) Lásd: jan. 8. Szt. Severinus, Noricum apostola.

Szent EleonoraSzt. Eleonora (1222–1291) Anglia királynéja, majd bencés apáca. Provence-ből érkezett angol földre, 1236-ban III. Henrik hitvese lett. Angol alattvalói előtt nem volt népszerű, mivel előszeretettel provence-i honfitársainak juttatott előnyöket. 1261-ben lázadás tört ki, a királynénak a londoni Towerbe kellett meghúzódnia. Férjét is foglyul ejtették, Eleonorának azonban sikerült fegyverrel visszaszereznie a királyi hatalmat.

1276 júliusában visszavonult a hatalomtól, Amesbury bencés monostorába lépett, hogy addigi életéért bűnbánatot tartson. Életszentségének emlékét ez a bencés közösség őrizte meg.