A nap szentjei

Hónap: 
február
Nap: 
20

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Agaton pápa (678–681) Szicíliából érkezett idős, bazilita szerzetes, akit, a Liber Pontificalis szerint, derűs kedélye és humorérzéke miatt mindenki szeretett. Rövid szolgálata idején pestis pusztított Itália-szerte. Rendezte a pápaság és Konstantinápoly feszült viszonyát. A 680 nov. 7-én Konstantinápolyban kezdődött egyetemes zsinat elítélte a monotheletizmus tévtanát. Agaton pápának nem adatott meg az az öröm, hogy lássa a zsinat diadalmas befejeződését. 681. jan. 10-én hunyt el.

Saxoniai Antal martyr, Ordinis Minorum szenvedett Vidinben Anno Christi 1396. (Kalendarium, Kassa, 1754)

Magyar B. Antal OFM (†1398). Magyar hazájából, a teljes búcsú reményében, itáliai zarándokútra indult, majd Assisi Szt. Ferenc követőjévé vált. Ferences testvérként betegeket, elhagyatott öregeket ápolt, kitett gyerekeket szedett össze és nevelgetett. – Emlékét a ferences történetírás örökítette meg.

Cataniai Szt. Leo (703–787) tudós püspök, akit a szicíliaiak csodatevőként tiszteltek. Ravennában teljesített papi szolgálatot, onnan került Catania püspöki székébe. Legendája számos csodás eseményről tudósít.