A nap szentjei

Hónap: 
február
Nap: 
16

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Flavianus (IV. sz.) remete. Közép-Itália egy magas hegyén épített cellában hatvan éven át élte sajátos szemlélődő hivatását. Rejtett életének emlékét csupán egy középkori legenda őrizte meg az utókor számára.

Szt. Finán (†661) ír monachus, püspök. Iona-szigeten szerzetes, majd Lindisfarne főpásztora, hithirdető Közép-Angliában. Oswy király nővére, Ebba, őelőtte tette le szerzetesi fogadalmát.

Finán egyike volt azon főpásztoroknak, akik a végsőkig ragaszkodtak az ősi kelta szokásokhoz. Acerrimus verae Paschae defensor – írta róla Szt. Beda Venerabilis. Székesegyházát, az ír hagyomány szerint, fából építtette fel. – A római szokásokkal szemben tanúsított ellenállása miatt kizárták a római kalendáriumból. XIII. Leó azonban 1898-ban Skócia és Argyll egyházmegye számára visszaállította ünnepét.

B. Marianus/Muiredach Scotus (XI. sz) monachus. Életrajzát a XII. században egy regensburgi szerzetes állította össze. E szerint a szigetország életében meghatározó szerepet betöltő Maic Robartaigh család fia Donegalban született a XI. század első harmadában. 1067-ben két társával római zarándokútra indult. Útközben egy évet Michelsberg monostorában töltött. 1072-ben Ratisbona városba érve, meg is állapodott. 1076-ban monostort alapított, ennek scriptoriumában dolgozott haláláig.

Boldog Simone FidatiB. Simone Fidati OSA (1285–1348) ágostonrendi szerzetes. Előkelő családban született Cascia városában. Húsz éves korában egy híres aszkéta hatására abbahagyta filozófiai és történeti tanulmányait, s belépett Szent Ágoston Rendjébe. Életrajzírói szerint egy napon Jézus megkérdezte tőle: akar-e inni abból a kehelyből, melyet Ő készített számára.

Néhány évi felkészülés után pappá szentelték. Szent Ágoston nyomán Simone is teljesen az Evangélium hirdetésére szentelte életét. 1345-ben megalapította San Gaggio mindmáig létező monostorát. Barátai és tanítványai között találunk ismert politikusokat és művészeket. Teológiai tudásának és széleskörű lelkipásztori tapasztalatának mintegy összefoglalója a De gestis Domini Salvatoris, valamint a felnőttek hitbeli képzésénél alkalmazott Ordine della Vita Cristiana (A keresztény élet rendje) c. műve. Ez utóbbi az első olasz nyelven írott felnőtt-katekizmus.

Szent Rita temlom, CasciaPestisjárvány áldozata lett 1348. febr. 2-án. Ereklyéit Cascia Szt. Ritáról nev. templomában őrzik. – Boldoggá avatta XVI. Gergely 1833-ban.