A nap szentjei

Hónap: 
február
Nap: 
15

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szent OnezimoszKolosszei Szent Onezimosz apostol (I. sz.) vértanú. Filemon szökött rabszolgája, akit Szent Pál, "Krisztus foglya" küldött vissza gazdájához (Filemonnak írt levél), bizonyos hagyomány szerint a makedóniai Berea első püspöke. Róma kormányzója tartóztatta le, s kegyetlen kínvallatás után Puzzoliba száműzte. Minthogy ott is folytatta az evangélium hirdetését, ismét elfogták, s mivel hajlíthatatlanul kitartott a feltámadt Krisztus mellett, egyszerűen agyonverték.

Szt. Severus presbiter (IV. sz.) Az Abruzzók Interorina néven ismert völgyében élt. Életszentsége szemléltetésére Nagy Szt. Gergely egy bűnbánat nélkül kimúlt ember feltámasztásának történetét idézi fel.

Szt. Sigfrid (XI. sz) angolszász hithirdető, püspök, hitvalló. 1205-ben készült életrajza szerint Olaf király (†1024) uralkodása idején három társával Dánián keresztül érkezett a svédekhez. Värendben templomot épített, majd társait otthagyva, az ország belseje felé indult. Husaby forrásánál ő keresztelte meg Olaf Kötkonund királyt. Värendbe visszatértekor tudta meg, hogy három társát lefejezték. Sigfrid Växjö főpásztoraként hunyt el. Halála évét nem ismerjük.

Szibériai Szt. Dalmát (†1697) katonatiszt, monostorépítő Tobolszk vidékén. A cári hadsereg kitüntetett tisztje megházasodott, 1643-ban azonban hirtelen mindent elhagyott, s az Urál rengetegébe vonult el. Csak az Istenszülő ikonját vitte magával. Néhány év múlva felfedezték, társaival Bjelij Gorodban monostort épített. 1651-ben egy kalmük banda kirabolta, majd felégette a monostort, csak az Istenszülő ikonja maradt épen. Többször kellett mindent újrakezdenie, mígnem 1682-ben már biztonságban élhettek az erődítménnyé alakított monostorban. Elhunyt 1697-ben. – Utódja templomot épített az Istenszülő Szűz tiszteletére.

Boldog Maria Theresia SchererB. Maria Theresia Scherer (1825–1888) a Keresztes Nővérek alapítója. Egy einsiedelni zarándoklat alkalmával ismerte fel szerzetesi hivatását. Vezetésével 1857-ben alakult meg a Schwestern für Schule und Armenpflege kongregáció, Ingenbohl központtal. Iskolákat, kórházakat, fogyatékosok számára szakintézményeket nyitottak. Halálakor már közel 1700 nővére gyászolta. – Boldoggá avatta II. János Pál 1995-ben.