A nap szentjei

Hónap: 
február
Nap: 
11

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Jarlath (†482k) az ír szigeten fekvő Armagh harmadik püspöke (468). Rokona Szt. Dichunak, akit Szt. Patrick elsőnek térített meg a szigeten.

Szt. Gobnait (VI. sz.) szűz. Cork megyében élte le megszentelt életét. Az élő hagyományt ápolva Munsterben a mai írek is tisztelettel emlegetik.

Aniane-i Szt. Benedek OSB (750k–821) apát. Vizigót arisztokrata család sarja. 774 táján a Dijon melletti Saint-Seine monostorába lépett, 780 körül azonban, hogy elvonultabb életet folytathasson, néhány hasonló gondolkodású társával a kis Aniane folyó partján telepedett meg. Háromféle Regula vonzotta: az egyiptomi Szt. Pachomé, a kappadókiai Szt. Baszileioszé és az itáliai Szt. Benedeké. Végül a benedeki Regula szerint szervezte meg a gyorsan gyarapodó közösséget; létszámuk rövidesen elérte a háromszázat.

Körbejárta a terület monostorait, újabbakat alapított. 816-ban felépült az indeni monostor, melynek harminc tagját Benedek apát választotta ki a többi közösségből. 817-ben Aix-en Chapelle-ben nagygyűlést tartottak a bencés apátok. E megbeszélés eredményét a Capitulum Institutum 75 pontjában tették közzé. Ezzel megszületett a monostorok egységes fegyelme.

Benedek apát Nagy Károly követeként Felix d'Urgel tévtanai ellen vette fel a küzdelmet. Spanyol földön hunyt el.

Széles körű patrisztikus és elmélyedt teológiai műveltségéről árulkodó művei (Concordia Regularum, Capitulare Monasticum, Institutio Monialium) a következő századokban széles körben váltak ismertté, s mindmáig a monasztikus irodalom klasszikus alkotásai közé tartoznak. – Elgondolásainak örököse, egy évszázad múlva, Cluny bencés apátsága lett.

Szentviktori B. Hugo OSA (†1141) ágostonos kanonok. Életének biztos adatai: fiatalon belépett a párizsi Szt. Viktor-kolostor ágostonos kanonokjai közé, az újoncoknak teológiát tanított. 1130 és 1140 között Itáliában tevékenykedett, egy év múlva hazájában hunyt el.

Hatalmas életművet hagyott hátra. Meg volt győződve arról, hogy nincs semmi ellentét a hit és a tudomány között. „Tanulj meg mindent, s meglátod, semmi sem felesleges.” Didascaleion c. művével a lectio művészetébe akar bevezetni: hogyan s mit kell olvasni. A hét szabad művészet (septem artes liberales) elvezet a Szentírás és a teológia tudományának világába. A De Sacramentis c. munkájában fejti ki a legrészletesebben a tudomány és a hit kapcsolatát. Utal a lélek felemelkedésének hármas szakaszára: oratio, meditatio, contemplatio.

Halála előtt meggyónt, testvéreitől bocsánatot kért, megkapta a betegek szentségét, végül magához vette a szentségi Jézust. Ekkor hallották utolsó szavát: „Elnyertem...!”

B. Henrik O.Cist (XII. sz) Szt. Bernát tanítványa, 1157-től a dániai Witskjöld ciszterci monostorának első apátja. Halála évét nem ismerjük. Neve a bencés és a ciszterci szentek kalendáriumban szerepel.

Szent Borisz és Szent GlebSzt. Dimitrij Priluckij (†1392) igumen. Fiatalon a Szt. Borisz és Szt. Gleb (ld. a képen) tiszteletére épült perejaszlavi monostor szerzetese lett. Gyakran felkereste Radonyezsi Szt. Gergelyt, aki őt a szellemek megkülönböztetésének (discretio spirituum) művészetére tanította. Oly sokan kérték tanácsát, hogy egy távoli sivatagos helyre menekült. Itt sem volt nyugta, sőt egy közeli monostor vezetését is vállalnia kellett. Ő maga kenyéren és vízen élt, annál bőségesebben táplálta a szűkölködőket. Ha kellett, a gazdagok segítségéért is folyamodott.

Miután kijelölte utódját, teljes magányban várta elköltözését. Sírja zarándokhellyé vált. – Ivan Vasziljevics nagyherceg 1503-ban Kazánynál Szt. Dimitrij segítségével győzte le a tatárok seregét.

Szerb Szt. Georgij (†1515) vértanú. Ötvös munkával kereste meg a mindennapit. A szerb földet megszállva tartó törökök helybéli vezetője őt is hitehagyásra akarta rávenni. Minthogy nem volt hajlandó muszlim hitre térni, Szófiában nyilvánosan elégették.