A nap szentjei

Hónap: 
február
Nap: 
5

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szent ÁgotaSzt. Ágota (†251k) szűz, vértanú. Szenvedéstörténete a Decius-kori keresztényüldözés idejére tehető. Szülőföldje, a szicíliai Catania védőszentje. Életéről három XVI. századi magyar kódexben is olvashatunk (Cornides, Debreceni és Érdy). 

Szent ÁgotaVienne-i Szt. Avitus (450k–523k) püspök. Gallia egyik előkelő családjában született, megházasodott, több gyermeke született. Negyven évesen, immár özvegyen, miután vagyonát szétosztotta, Vienne egyik monostorába lépett. 490 körül az egyházmegye főpásztora lett. Népét őrizte a divatos tévtanoktól, sokat fáradozott az arianus burgundok térítésén. Lelkes levélben köszöntötte a frank Clodvig megkeresztelkedését. Tekintélye érezhető volt egész Galliában. Templomokat, monostorokat épített vagy állított helyre, tartományi zsinatokat tartott; létrehozta Burgundia szilárd egyházszervezetét.

Athéni Szt. Antoniosz (†1774) vértanú. Szegény keresztény családban született. Hogy szülein segítsen, tizenkét évesen egy moszlim albán férfi szolgálatába állt. 1770-ben gazdája eladta a törököknek, akik mindent megtettek, hogy a fiút az iszlám hitére térítsék. Ötször adták el egymás után, utoljára egy üstkészítő mesterember vette meg. Egyik előző gazdája Konstantinápolyban felismerte, gyorsan hamis tanúkat szervezett be, akik bizonyították, hogy Antoniosz megtagadta az iszlám hitét. Az ifjú azonnal börtönbe került. A kivégzés helyén maga nyújtotta nyakát a hóhérnak, aki csak a negyedik csapással tudta fejét venni.

Boldog Elisabetta Canori MoraBoldog Elisabetta Canori Mora gyermekeiB. Elisabetta Canori Mora (1774–1825) családanya, misztikus. Két kisfiát elvesztette, ügyvéd férje, Cristoforo megcsalta, otthagyta. A kifosztott asszony két keze munkájával nevelte fel két leányát, de háza mindig nyitva állt a szegények, tanácskérők előtt. Életét felajánlotta az Egyház békéjéért és férje megtéréséért. 1807-ben tagja lett a trinitárius harmadrendnek. Misztikus imaélete rejtve maradt. 51 éves korában hunyt el. Közvetlen halála után férje megtért, minorita ferences lett, pappá is szentelték. Húsz évvel élte túl szent életű hitvesét. – Elisabettát II. János Pál avatta boldoggá 1994-ben. 

Matuska Szt. Agata (†1939) fehéroroszországi hitvalló. A minszki tartomány Sarilovka falujában született egyszerű parasztcsaládban. Gyerekkori bénaságából az Istenanya gyógyította meg. Agata ettől kezdve „Isten rabszolgájának” tekintette magát. A szovjet egyházüldözés vad korszakában szűkebb és tágabb környezetében imájával és egyszerű tanácsaival tartotta ébren a keresztény hitet.