A nap szentjei

Hónap: 
február
Nap: 
2

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szent GosbertSzent Gosbert OSB (+874) Osnabrück püspöke. Egyházmegyéje kormányzása mellett több missziós utat tett a svédek földjére: Isten jóságának és emberszeretetének hírnöke lett közöttük. Skandináviai tisztelete mindmáig eleven.

Trapezunti Szt. Iordan (†1650) vértanú. Konstantinápolyban üstkészítő mesterként dolgozott. Amikor egy török gúnyos megjegyzést tett Szent Miklósra, visszavágott, ő is mondott valami hasonlót Mohamedről. A törvény szerint ezért halál várt rá. A fiatalember egy török barátjához menekült, de az elárulta, hagyta, hogy elhurcolják. A bíró azonnal kimondta a halálos ítéletet. Jordan csak annyi időt kért, hogy számláit rendbe rakja, adósságát kifizesse. Megmaradt pénzét az árvák támogatására hagyta. Lefejezték.

Szt. Jeanne de Lestonnac (1556–1640) családanya, özvegy, a Notre Dame kongregáció alapítója. Bordeaux-ban született vegyes vallású családban. Tizennyolc éves korában férjhez ment, hét gyermeket hozott a világra. Férje halála után néhány évre, miután gondoskodott gyermekeiről, megszervezett egy neveléssel foglalkozó közösséget. A gyorsan erősödő intézményt a Miasszonyunk, Notre Dame pártfogása alá helyezte. Az új típusú kongregációt V. Pius hagyta jóvá 1607-ben. Maga az Alapító 1610-ben tett fogadalmat. Három évtized múlva, halálakor, a Notre Dame nővérek már harminc házban élték a nevelés szent hivatását. – XII. Pius pápa kanonizálta 1949-ben.

Ven. François LibermannVen. François Libermann (1804–1852) alapító. Elzászi zsidó családban született, a Jákob névre hallgatott. Apja, a tartományi rabbi, Metzbe küldte rabbiképzésre. Az ifjút mélyen megrázta, hogy három fivére egymás után megkeresztelkedett. 1826-ban követte példájukat. Ekkor kapta a François nevet. Rá egy évre, legyőzve apja ellenkezését, Issy papi szemináriumának növendéke lett. Teológiai képzése hét évig tartott, 1841-ben szentelték pappá. Közösséget alapított, a Mária Szent Szíve Missziós kongregációt, amely néhány év múlva beolvadt a Szentlélek Missziós kongregációba. Az így megizmosodott intézmény hithirdetőket küldött Afrikába, főképp a francia gyarmatokra. Az alapító Párizsban hunyt el. – Kanonizációs eljárása még nem fejeződött be.