A nap szentjei

Hónap: 
február
Nap: 
1

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szent SeverusSzent Severus (IV. sz.) az itáliai Ravenna 12. főpásztora. Életéről annyit tudunk, hogy 343-ban tevékenyen részt vett az arianizmust elítélő Sardikai (ma Szófia) zsinaton. Halála napját az emlékezet február 1-re teszi, csak az évszám bizonytalan. Egyházmagyéjének védőszentje, de a türingiai szászok is patrónusuknak tartják és tisztelik.

Szent TrifonSzt. Trifon (232k–250) vértanú. Kampszada falucskában született a kis-ázsiai Frigiában. Fiatal korától kezdve különös szeretettel tanulmányozta az Evangéliumot, életét egyre jobban áthatotta a Krisztus és az emberek iránti odaadó szeretet. Amikor Decius lépett a császári trónra, ádáz keresztényüldözés kezdődött. A véres kezű uralkodó hű embere, Aquilinus helytartó megtudta, hogy egy fiatalember bátran hirdeti Krisztust. Gyors döntés született: Trifont római katonák Aquilinus elé hurcolták. Vallatás következett, amelynek során a mindössze tizennyolc éves ifjú félelem nélkül megvallotta keresztény hitét. Kíméletlen kínzás után a hóhér fejét vette. Mindez Nikaia/Nicaea városában történt. – Trifon ereklyéi a dalmáciai Cattaróba kerültek, onnan meg Rómába. Görög földön különösen a földművesek tisztelik, ikonján kereszttel és sarlóval ábrázolják; a bolgárok a kertészek, orosz földön pedig a madarak védőszentjeként tisztelik.

Kildare-i Szent BrigitKildare-i Szt. Brigit (454/8–524/8) „A Gaelek Máriája, az írek anyja”, monacha, az írek legszeretettebb szentje, megszentelt szűz, reclusa, hazája két első monostorának alapítója. Számos életírása, legendája maradt fenn. Kultusza a szigetországon túl elterjedt Itáliában, francia földön, a skandináv államokban egészen Finnországig. Hazánkban a Debreceni-kódex (1519) őrzi emlékét. Szent Patrikkal együtt Írország védőszentje. 

Nauplioszi Szt. Anasztasziosz (†1655) vértanú. Festőként kereste meg mindennapi kenyerét. Házasságra készülve tudomására jutott menyasszonya erkölcsileg kifogásolható élete. Az eljegyzést felbontotta. Ekkor a lány szülei bosszúból valami méreggel megétették, s eszméletlen állapotában körülmetélték. A magához tért ifjúval közölték, hogy moszlimot csináltak belőle. Felkiáltott: „Keresztény vagyok, és az is maradok!” A szülők bosszúja betelt: a török bíró azonnal halálra ítélte. Mielőtt azonban eljutott volna a kivégzés helyére, a botokkal és dorongokkal felfegyverzett törökök rátámadtak, agyonverték, testét dühödten darabokra szaggatták. – A vértanú fiatalember emlékét templom hirdeti Nauplioszban.