A nap szentjei

Hónap: 
január
Nap: 
30

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Római Szent MartinaRómai Szt. Martina (III. sz.) diakonissza, vértanú. Alexander Severus (222–235) császár idején szenvedett vértanúságot. Késői szenvedéstörténete már kultuszára is fényt vet. Az ereklyéit tartalmazó szarkofágot 1634-ben fedezték fel. Tiszteletére csak a Forum Romanum egykori bazilikája emlékeztet. 

Szt. Bathilde frank királyné (†680k) Az angolszász származású fiatal leányt kalózok hurcolták a kontinensre, s eladták rabszolgának. II. Clodvig udvarába került, aki felfedezve nemes származását, feleségül vette. Bathilde, immár három gyermek anyja, korán megözvegyült, 656–664 között regensként uralkodott Clotar fia mellett. Szigorú törvényeket hozott a simonia és a rabszolgaság ellen. 673 körül a chelles-i monostorba vonult vissza, ott hunyt el egyszerű monachaként. Életrajzát egy kortársa örökítette meg. – Ereklyéit a párizsi Notre Dame székesegyházban helyezték el.

Szt. Péter cár (†969) Simeon cár második házasságából származó fia. Mária bizánci hercegnő lett a hitvese, aki a két ország békés viszonya jelképeként az Eiréné (béke) nevet vette fel. Az uralkodó kapcsolatban állt a bolgár Rilai Szt. Iván remetével és rokonával, Theophülaktosz konstantinápolyi pátriárkával. Mindig azt kérte: imádkozzanak üdvösségéért. Péter cár hosszan tartó küzdelmet folytatott a bogumil eretnekség követői ellen. 968-ban Szvjatoszláv kijevi fejedelem támadásakor vereséget szenvedett. Lemondott, szerzetes lett, egy év múlva hunyt el.

Boldog János Confessor, Barát, Magyar-Országban Első Provincialis Ordinis Minorum, Anno Christi 1270. (Kalendarium 1754) Fiatal ferences szerzetesként Franciaországból került magyar földre. Amikor megalakult a rend magyar tartománya, IX. Gergely őt nevezte ki első provinciálisnak. Sokat tartózkodott a Szerémségben, ahol nagy számban éltek vallon telepesek. A rendi hagyomány szerint a bajai ferences kolostorban hunyt el 1247 után.

Mütilénei Szt. Theodorosz (†1784) családapa, vértanú. A Leszbosz szigetén élő keresztény családapa egy napon, hirtelen haragjában, megtagadta hitét, s moszlimnak kiáltotta ki magát. Magához térve Athosz hegyén tartott bűnbánatot, majd visszatért Leszboszra, s nyíltan megvallotta tévedését. Tudta, mi következik: készségesen vállalta a halált. Elrettentő példaként nyilvánosan végeztek vele, felakasztották.

Szent Mutien-Marie ViauxSzt. Mutien-Marie Viaux (1841–1917) keresztény iskolatestvér, tanító. A belgiumi Melle városban született tízgyermekes keresztény családban. Az elemi iskola elvégzése után négy éven át apja kovácsműhelyében dolgozott. Tizenöt éves kamaszként lépett be a Keresztény Iskolatestvérek kongregációjába. Megfelelő képzés után egész életében tanított Malonne kisváros Saint-Berthuin Intézetében. Halála előtt két nappal még megtartotta rajz- és zene-óráit. Tanítványai így jellemezték: „A Testvér, aki mindig imádkozott”. – II. János Pál pápa avatta szentté 1989-ben.