A nap szentjei

Hónap: 
január
Nap: 
29

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Nolasco Szt. Péter (1180k–1249) a Fogolykiváltó Mercedarius rend alapítója. Barcelonában született. Már ifjú korában mélyen megrendítette a mórok rabságába került keresztények sorsa. Magát egyszer kereskedőnek álcázva Valenciában saját pénzén megvett háromszáz rabszolgát. Még sikerült egy-két hasonló húzása, de anyagi forrásai teljesen kimerültek. A helyzet reménytelennek tűnt, hiszen a mórok által rabszolgasorba taszított keresztények száma egyre növekedett. 1218-ban született meg benne a döntés: keresztény testvérei kiszabadítására ajánlja fel életét, önkéntes társaival együtt. Még ebben az évben Péter és tizenkét társa a barcelonai székesegyházban, a Szent Szűz tiszteletére fehér szerzetesi ruhát öltve, arra kötelezték el magukat, hogy Krisztus példájára készséges örömmel életüket is odaadják testvéreik kiváltásáért. Ez volt a Votum redemptionis. Alapszabályukat Szent Ágoston Regulája ihlette. 1245-ben egy tervezett algériai redemptio során, pénz híján az Alapító saját magát adta oda váltságul. A mórok megbotozták, aztán félholt állapotban egy rozzant bárkában a tengerbe vetették. Csodával határos módon jutott el a spanyol partokig. Eközben hazája fokozatosan felszabadult a mórok uralma alól. Az Alapító azonban erői végére jutva, hiszen több ezer km-t tett meg gyalog, mezítláb, lemondott elöljárói tisztéről. Életét a Szent Szűznek ajánlva hunyt el. – Nyilvános tiszteletét 1664-ben VII. Sándor pápa hagyta jóvá.

Khioszi Szt. Démétriosz (1780–1802) vértanú. A keresztény fiatalember beleszeretett egy konstantinápolyi török leányába. Menyasszonya kedvéért iszlám hitű lett. Két hónapi házasság után, kihasználva a ramadan nyugalmát, megszökött, s elrejtőzött egy keresztény barátjánál. Bűnbánatot tartott, böjttel, virrasztással, szakadatlan imával készült a végső tanúságtételre. Rátaláltak, börtönbe zárták. S mivel nem akart visszatérni az igaz hitre, lefejezték. – A törökök botütései sem tudták elriasztani a keresztényeket, hogy felitassák az ifjú mártír Krisztusért kiontott vérét.

Arnold Janssen és Joseph FreinademetzSzt. Joseph Freinademetz (1852–1908) verbita hithirdető. A dél-tiroli származású ifjút 1875-ben szentelték pappá, ezután lépett be a német Szt. Arnold Janssen által a hollandiai Steylben alapított Isteni Ige Társaságba. Kiképzése után nem sokkal Kínába került, ahol kemény megpróbáltatások közepette hirdette Krisztus örömhírét. Hazáját többet nem látta viszont. A kínai Taikiában hunyt el. – II. János Pál pápa 2003-ban avatta szentté.