A nap szentjei

Hónap: 
január
Nap: 
27

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Korzikai Szt. Devota (†305k) szűz, vértanú. Szenvedéstörténete szerint Korzikában született és szenvedett vértanúhalált, feltehetően a Diocletianus-kori általános keresztényüldözés idején. – Monaco védőszentje.

Aranyszájú Szent JánosArany-Száju János Patriarka: Duna-mellyekére Tanítókat küldött, maga is sokakat térített. Anno Christi 407. (Kalendarium 1754) 

Szt. Asciot Kuropalati (IX. sz) vértanú. A dél-georgiai Tao-Klargethi uralkodója. Számos templomot és több monostort alapított. Keresztény hitet sugárzó élete miatt arabok ölték meg Artanugi városban, az általa emelt templom oltára előtt. Három fia hűségesen őrizte apjuk életpéldáját, terjesztette és erősítette a keresztény hitéletet Dél-Georgiában.

Merici Szt. Angela (1470–1540) szűz, rendalapító. A leány- és nőnevelés egyik első újkori úttörője, a mindmáig tevékeny Orsolyita tanítórend alapítója. Szabályaik Szent Ágoston Regulájára épülnek. – Kanonizálta VII. Pius pápa 1807-ben.

Szt. Démétriosz (†1784) vértanú. Az egykori Konstantinápoly, a mai Isztambul Galata negyedének egyik jól menő vendéglőjében dolgozott pénztárosként. Egy szép napon verekedés tört ki az iszogató törökök között, s miután egyikük már kését is előrántotta, Démétriosz közbelépett, s válogatás nélkül kirakta őket. A bosszú nem maradt el. Másnap bíró elé állították. Választhatott az iszlám vagy a kínhalál között. Mivel minden rábeszélés ellenére megmaradt keresztény hitében, a városi cirkusz előtt lefejezték. Egy ismeretlen hittársa, miután jó pénzen megvásárolta a holttestet, adta meg neki a végtisztességet.

B. Enrico Osso y Cervello (1840–1896) alapító. Vidéki kiskereskedő család fia, apja őt is erre szánta. Anyja viszont egyházi szolgálatban szerette volna látni, halálos ágyán is ezt a kívánságát fejezte ki. A temetés után a kamasz Enrico megszökött, „remeteségbe vonult”. Apjának levélben közölte döntését. Montserrat templomában bátyja talált rá, hazavitte, s most már apja is elfogadta fia döntését. Enrico Barcelonában végezte tanulmányait, 1867-ben szentelték pappá. Tortosa szemináriumában tanított hittudományt és matematikát. Legfontosabbnak a katekézist tartotta, könyvet is szerkesztett a gyermekek hitoktatásához. 1874-ben összeállított Imakönyve 40 kiadás ért meg! Az 1876-ban alapított Szent Teréz Társaság nővéreinek elsődleges célját a gyermekek hitoktatásában jelölte meg. – II. János Pál pápa 1979-ben avatta boldoggá.

Boldog Jurgis MatulaitisB. Jurgis Matulaitis (1871–1927) Vilnius püspöke. Kapsukas falu egyszerű földműves családjának nyolcadik gyermeke nehéz gyermekkor után 21 éves korában kezdte meg felsőfokú tanulmányait Kielcus szemináriumában. Az intézményt azonban 1893-ban cári rendeletre bezárták. Varsóban, majd Szentpétervárott sikerült tanulmányait befejeznie. Egy Néva-parti városban szentelték pappá. Tanult még a svájci Fribourg-ban, közben súlyos műtéten esett át (gyermekkori csonttuberkulózis következményei), visszatérve Kielcusba, kánonjogot és latint kezdett tanítani. 1907-ben bekapcsolódott a Keresztény Munkásszövetség alapításába. Változó egészségi állapota ellenére sokat fáradozott a Marianus Papok rendjének újjászervezéséért. Pétervárott titkos noviciátus kezdte meg működését, ő lett az első fogadalmas rendtag. Hasonló alapítás jött létre Fribourg-ban, Chicagóban és Varsóban. Megalapította a rend női ágát is. 1918-ban XV. Benedek kinevezte Vilnius főpásztorává. A litvániai Kaunasban szentelték püspökké. 1923-ban belorusz nővérközösséget is alapított: az Eucharisztikus Jézus Szolgálói névvel. Ő is megtanulta a fehérorosz nyelvet. 1925-ben Litvánia apostoli vizitátorává nevezték ki. Hála áldásos szolgálatának, a Szentszék 1926-ban fel tudta állítani a Litván Egyházi tartományt. 1927-ben újabb műtétre került sor, de ekkor már nem tudták megmenteni. „Éljetek egyetértésben és áldozzátok fel magatokat Krisztusért” – ez volt Végrendelete. – II. János Pál Litvánia megkeresztelkedésének VI. centenáriumát ünnepelve 1987-ben avatta boldoggá.