A nap szentjei

Hónap: 
január
Nap: 
16

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Arles-i Szt. Honoratus (365–429) monostor-alapító, püspök. Gallia egyik legelőkelőbb családjában látta meg a napvilágot. Venantius nevű fivérével együtt megkeresztelkedett. A két fiatal, hogy az evangélium tanítása szerint éljen, elhagyta hazáját. Előbb Massiliába/Marseille/ mentek, ott elhárítva a helyi püspök marasztalását, tovább indultak a görög föld felé. Miután Venantius itt elhunyt, Honoratus visszatért hazájába, s Lérins szigetén vonult magányba. Néhány évtized múlva, a kígyóktól megtisztított Lérins az V. századi Gallia legnagyobb monasztikus, lelki központjaként vált ismertté. Honoratus 427-ben Arles megválasztott püspöke lett. Lecsillapította a simonia bizonyos jelenségei miatt háborgó várost, s újabb monostort alapított. Rövid szolgálat után 429-ben hunyt el. Hamvait 1391-ben átvitték Lérins szigetére. A francia forradalom idején az apátságot feloszlatták; Honoratus ereklyéi ekkor nyomtalanul eltűntek.

Szt. Honoratus (†522u) Fondi apátja. Nagy Szent Gergely elbeszélése szerint a gyermek Honoratust, hogy böjtjét megtörjék, szülei húsevésre akarták kényszeríteni, mondván, hogy sehol sincs hal. Mire a vízmerő edényből a szolgáló jókora halat húzott ki. A szülők ettől kezdve nem tiltották gyermekük aszkétikus gyakorlatait. Felnőtt korra jutva, Fondiban monostort épített, ahol rövidesen kétszáz szerzetes apátja lett. Nem tudjuk pontosan, milyen Regula szerint éltek, amint azt sem, Fondi alapítója pontosan melyik évben hunyt el. – Fondi védőszentje.

Írországi Szt. Fursu (†649k) apát. Két fivére hatására az ifjú Fursu is szerzetesi életre vágyott. Amikor hazáját, az Ír szigetet, kalóztámadás érte, az Északi-tenger közelében alapított monostort. A környék lakóinak hirdette Krisztust, szavait számos megtérés követte. Néhány év múltán a monostor vezetését egyik fivérére bízta, s követte Ultan bátyját, aki már korábban magányba vonult. A háborús körülmények azonban arra kényszerítették, hogy ezt a helyet is elhagyja. Frank földre hajózott, ahol ír honfitársai számára megalapította Lagny monostorát. Egy újabb alapítás munkálatai közepette érte a hazahívó szó. A VII. század derekán hunyt el. Az ír szentek sorában tisztelik. – A magyar Nádor-kódex (1508) lapjain olvashatunk az írországi Szt. Fursuról.

Szt. Rusko/Romilo (1325/30–1373/5) anakhóréta, a bulgáriai heszükhaszta lelkiség jeles képviselője. Vidinben született, apja görög, anyja bolgár volt. Elutasítva szülei házassági terveit, titokban a tirnovói Hodigitria-monostorba lépett. Tanítványként beállt a Paroriában épülő monostor munkásai közé. Ez után egy idős, beteg monachus gondozását látta el, majd annak halála után egy másik szerzetes szolgálatába állt. A törökök ismételt támadásai miatt visszatért Tirnovóba, de biztonságra itt sem lelt. Végül Athoszon, a Szt. Athanáz laurában állapodott meg. Keresett lelkivezetője lett számos szerzetes-társának. 1371-ben, a vesztes drinápolyi csata után, Athosz is végveszélybe került. Utolsó éveit a szerb Ravanic monostorban élte le. 1375 körül hunyt el. – Szent Romilót katolikusok és ortodoxok egyként tisztelik.

Csáky Boldog Mór (Prokop Péter grafikája)Csáky B. Károly O.P. Nagy-Győrött, Anno Christi †1339 (Kalendarium 1754) Csáky B. Mór (ld. a képen) fivére, domonkosrendi szerzetes. Szüntelen imában, alázatos, szelíd testvéri szolgálatban élte meg hivatását.

Szt. Damaszkénosz monachus, bolgár vértanú (†1771). Gabrovói család szülötte, az athoszi Chilandar, majd hazájában Szfisztov monostorának szerzetese, gazdasági intézője. A pénz után sóvárgó törökök lépre csalták, s mivel hallgatását nem tudták megtörni, dühükben felakasztották.

B. Juana Maria Condesa (1862–1916) A Szeplőtelen Szűz Szolgálói spanyol kongregáció alapítója. Miután elhagyta jómódú családját és legyőzte Valencia érsekének ellenkezését, munkáscsaládoknak otthont, gyermekeiknek iskolát nyitott. Nővértársaival együtt egész életét és mindenét a kiszolgáltatott munkások szolgálatára fordította. – II. János Pál pápa avatta boldoggá 2003-ban.