A nap szentjei

Hónap: 
január
Nap: 
15

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Remete Szent PálSzent Antal és Szent PálRemete Szt. Pál (228k–341) A keresztényüldözés elől menekült az egyiptomi pusztába, hat évtized múltán Remete Szent Antal „fedezte fel”, s temette el két oroszlán segítségével. A Pál életére vonatkozó hiteles forrásművet Szt. Jeromosnak köszönhetjük. – Életét magyarul a Debreceni-kódex (1519) rögzítette. – A magyar Pálos rend névadója.

"Első Remete Szent Pál: a' Testét Velentzéből Budára hozza Első Lajos Király" (Kalendarium, Kassa 1754)

Szt. Ite/Deirdre (†571) A brit királyi családból származó fiatal leány tizennégy éves korától konszekrált szűz. Killeedy (Limerick) monostorában árva gyermekeket nevelt. A „szentek anyja” néven vált ismertté. A monostor román stílusú templomában található sírját mindmáig látogatják.

Szt. Gavril (XI/XII. sz.) anakhóréta. A makedóniai Kriva Palanka területén született jómódú családban. Menyasszonya a házasságkötés előtt elhunyt, így szabaddá vált igazi hivatása követésére. Kratovo városától nem messze, Lesznovóban alapított monostort s élt szigorú aszkézisben. Miután tanítványait bevezette a szerzetesi életbe, elvonult a hegyek közé. Három évtizeden át nem látott más embert, csak egy-két arra legeltető pásztort. Ők adtak hírt Gavril anakhóréta gyógyító karizmájáról. Érezvén hazatérése idejét, visszatért monostorába. Az évet nem ismerjük, csak a napot. – Ereklyéit a török előrenyomulása miatt előbb a bolgár Tirnovóba menekítették, de amikor ez a város is elesett, végképp nyoma veszett.

Egyiptomi Nagy Szent MakarioszEgyiptomi Nagy Szt. Makariosz (†390) Felső-Egyiptomban született, szegény családban. Tevehajcsárként dolgozott, s csak harminc esztendős korában vonulhatott el a pusztába. Nagy Szent Antal bíztatására engedte, hogy pappá szenteljék. A szkétiszi remeték elismert atyja lett. Támogatta Alexandriai Szt. Athanáz arianizmus ellenes egyházpolitikáját. Az Apophtegmata életének 41 epizódját, mondását őrizte meg. 

Szent Arnold JanssenSzt. Arnold Janssen (1837–1909) az Isteni Ige Társaság (verbiták) és a Szentlélek Szolgálói kongregáció alapítója. A westfáliai Gochban született tizenegy gyermekes családban. A münsteri egyházmegye papjaként 1874-ben alapította a Herz-Jesu-Bote c. havilapot, hogy tájékoztatást nyújtson a világegyház eseményeiről. A hongkongi püspökkel történt találkozása után született meg benne egy modern missziós szerzet alapításának gondolata. Minthogy a Kulturkampf miatt erre saját hazájában nem volt lehetősége, a hollandiai Steylben váltotta valóra. Az első kiképző házat 1875-ben nyitotta meg. Néhány év múlva beindult a missziós nyomda is a Stadt Gottes folyóirattal. A „verbiták” egy-két évtized múlva már eljutottak mind az öt világrészbe. A Steyli missziós nővérek 1889-ben alapított közössége is gyorsan fejlődött. 1890-ben létrejött a kongregáció szemlélődő ága is. – Az alapító Arnold Janssent II. János Pál pápa 2003-ban avatta szentté.