A nap szentjei

Hónap: 
január
Nap: 
12

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Rielvaux-i B. Aelred O.Cist (1109/10–1167) ciszterci apát. A skóciai Hexhamban született, előkelő családban. Bencés monostorban tanult, onnan I. Dávid (az anyai ágon Árpád-házi Skóciai Szt. Margit és Véreskezű Malcolm fia) hívására a skót udvarba került. 1131-ben diplomáciai megbízatása során megállt a Rie partján nemrég alapított ciszterci monostorban. A fogadtatás oly mélyen megérintette, hogy visszaútján ismét betért, aztán útitársait tovább küldve, ott is maradt. Tíz évvel később Rómában találkozott Clairvaux-i Bernáttal. Életre szóló barátság szövődött közöttük. Aelred saját monostorában az ifjú nemzedék nevelésének feladatát kapta, közben Revesby monostorának létrehozása is vállára nehezedett. 1147-ben anyamonostora, Rielvaux apátjává választották. Az is maradt egészen haláláig, s bár utolsó tíz évében súlyos betegség gyötörte, tovább irányította az apátság több száz főnyi közösségét. Történeti, hagiográfiai írásait Skócia és a skót egyház felbecsülhetetlen kincsként őrzi és használja mindmáig. „Ha valaki úgy érzi, semmi hajlama sincs arra, hogy szeresse Istent és felebarátját, könnyen meggyőzheti magát értelmével. Ez az út annál is inkább biztos, mivel a legegyenesebb. Azért a legegyenesebb, mivel semmi sem tisztább, mint az értelem által irányított szeretet.” – Aelredet III. Celesztin pápa kanonizálta 1191-ben.

B. Bernardo da Corleone OFMCap (1605–1667) bűnbánó, kapucinus testvér. Nem indult szentnek. Cipészinasként kezdte, de gyorsan megunta a munkát, beállt zsoldosnak. Egy párbajban súlyosan megsebesítette ellenfelét, s menekülve a vendetta elől, a kapucinusok kolostorában húzta meg magát. Ott megértette, hogy addigi életéért bűnbánatot kell tartania. Érthető okokból csak két év múlva vették fel. A kolostorban a konyhán dolgozott, alázatos szeretettel szolgálta testvéreit, miközben ő maga keményen böjtölt. Analfabéta maradt, egyetlen könyve a Feszület volt. – XIII. Kelemen pápa avatta boldoggá 1768-ban.

Szt. Antonio Maria Pucci (1819–1892) luccai szervita plébános. 1856-ban az első gyermekkórház alapítója. – Boldoggá avatta XII. Pius 1952-ben, kanonizálta XXIII. János pápa 1962-ben.