A nap szentjei

Hónap: 
január
Nap: 
10

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Pavel Obnorszkij (1317–1429) remete. A moszkvai előkelő család sarja fiatalon a Volga-parti Krisztus születése-monostorba lépett, ahol 22 éves korában tett fogadalmat. Szent Szergej vezette be a külső és benső szent csendbe. Megáldotta celláját, ahol neveltje másfél évtizedet töltött teljes hallgatásban. Pavel ezt követően indult monasztikus vándorútra. Egy Vologda környéki erdőben talált otthonra, mégpedig egy hársfa odvában. Hosszú évek múltán 1414-ben alapított monostort a Szentháromság tiszteletére. Életeleme azonban továbbra is a remeteség maradt, igen magas korban bekövetkezett haláláig. – Az orosz ortodox egyház 1547-ben kanonizálta.

Szt. Julianna Lazarevszkaja (†1604) hitves, családanya. Szülei árván hagyták hatéves kislányukat, és Rettenetes Iván (1530–1584) szolgálatába álltak. A gyermeket nagyszülei nevelték, s adták férjhez Lazarevo földesurához. Írni-olvasni nem tanult meg, a templom messze volt, így a liturgiát sem ismerte meg. Hogy Isten igéjéből táplálkozzék, felolvastatott a Szentírásból. Türelmével, szolgáló szeretetével váltotta életre a hallottakat. A környéket sújtó éhínség idején számtalan embert mentett meg az éhhaláltól. Férje, maga is a cár szolgálatában, olykor évekig távol maradt. Juliannára hárult minden felelősség. Sokat szenvedett viszálykodó fiai miatt, közülük kettő gyilkosság áldozata lett. Férje halála után egészen az imának, az aszkétikus gyakorlatoknak és a szegények szolgálatának élt. Borisz Godunov uralma alatt 1601-től országszerte iszonyú éhínség pusztított. Az özvegy szétosztotta mindenét, elhagyta Lazarevot, átköltözött Nyizsnyij Novgorodba, kis családi birtokukra. Dolgozott, imádkozott, mert felelősnek érezte magát övéi és egykori házanépe üdvösségéért. 1604. jan. 10-én hunyt el. Tisztelete akkor kezdődött, amikor tíz év múlva sírját felnyitották, hogy mellé temessék egyik fiát: Julianna testét épen találták illatos kenettel borítva.

Hészükhaszta Szt. Antipasz (1816–1882) monachus. A moldovai Kalapodesti faluban született, húszévesen belépett a kalderusai monostorba. Két év múlva elindult Athoszra, s ott a román Lakku-szkitben állapodott meg. Másfél évized múlva kapta meg az angyali ruhát és szentelték diakónussá. 1860-ban visszatért Moldovába, de mivel csodatevő híre már ide is elkísérte, azonnal elindult a kijevi barlangkolostorhoz. Utolsó éveit az északi Valam-monostorban töltötte. Sokan keresték, kérték tanácsát Oroszország északi vidékéről és Finnországból. 1882 egy hideg januári napján hunyt el. A Román Ortodox egyház 1906-ban kanonizálta.

Szent Léonie FrançoiseSzt. Léonie Françoise (1844–1914) a Szalézi Szent Ferencről nev. Obláták kongregációjának alapítója. Apostoli célja a gyári Szent Léonie Françoise Aviatmunkáslányok tanítása, nevelése. A nővérek jelszava: „Dolgozzunk mások boldogságáért!” – 2001-ben II. János Pál pápa kanonizálta.

Boldog Maria Dolores SapenaB. Maria Dolores Sapena (1848–1918) A róla elnevezett spanyol Katekéta Nővérek Intézményének alapítója, a fizikai munkások apostola. – II. János Pál pápa 2003. márc. 23-án a római Szt. Péter téren a magyar Dr. Batthyány Lászlóval együtt avatta boldoggá.