A nap szentjei

Hónap: 
január
Nap: 
9

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szent Angela (Somogyi Győző festőművész)Szt. Angela Szűz, Ordinis Carmelitarum. Magyar Királyok vériből. (Kalendarium, Kassa  1754) Leányágon Árpád-házi leszármazott. Prágában született, kiváló monostori nevelésben részesült. Előszeretettel tanulmányozta a latin nyelvű Szentírást. A magyar királyi udvarból érkező kérő elől, férfiruhát öltve, megszökött. Királyi szüleitől latin nyelvű levélben búcsúzott el. Jeruzsálemben, a Kármel-hegyi Boldogasszony kolostorban lett apáca. 

Boldog Alix Le Clerc OSAB. Alix Le Clerc OSA (1576–1622) szűz, misztikus, a Notre Dame kongregáció alapítója. A Lotharingiai hercegségben fekvő Remiremont-ban született előkelő családban. Gondtalan gyermekévek és világias ifjúkor után döbbent rá élete tartalmatlanságára. A kegyelem lassan hatotta át. Megtérését örökös tisztasági fogadalma és ez az ígéret pecsételte meg: „Megígérem, hogy mindig azt teszem, ami Istennek kedvesebb, még ha ezért meg kell is halnom!

Négy fiatal barátnőjével együtt azt kereste, miképp tehetné a legtöbbet Isten dicsőségéért. Apja, látva lánya szerzetesi élet utáni vágyát, a klarisszákat ajánlotta. Alix azonban, Szt. Ágoston Reguláját forgatva, a nevelés területén találta meg hivatását. Az első iskola Poussayben nyílt meg, három osztállyal. A kezdeményezés mögött állt a mattaincourt-i plébános, Fourier Péter ágostonos kanonok, aki magáévá tette az új, modern szerzetesközösség alapításának gondolatát. „A család megújításával kell megújítani a társadalmat, a családot pedig a gyermek keresztény nevelése által.”

Az oktatás nem kiváltság, mindenkinek joga van hozzá: ebből az alapelvből kiindulva szervezték az iskolákat, az oktatási programot, a kollégiumot. Szaporodtak is az iskolák, igaz, valamennyi nagy szegénységben. Alix 1617-ben tette le szerzetesi fogadalmát, egy évvel később alapító társai. Elragadtatásaiban többször megjelent neki az Istenanya; egy karácsony éjszakáján rendi öltözetben ezekkel a szavakkal adta át Alixnak a Gyermek Jézust: „Neveld naggyá!

Alix élete nem mutatott semmi rendkívüliséget. Hallgatott a kísértések, a lélek sötét éjszakája idején, a külső megpróbáltatások közepette. Azokért szenvedett, akikért Isten életre hívta a Notre Dame kongregációt. Nővéreivel a nagy papi zsolozsmát imádkozta, ami bizony szokatlan volt abban a korban.

Szeretete kemény vezeklésekre is késztette. Élete gyertyája gyorsan elemésztődött. Nem akart elöljáróként meghalni, ezért kérte felmentését. Egyszerű cellájába behallatszott a kicsik éneke, akik ily módon búcsúztak tőle. Alix anya végrendelete egyetlen mondatból állt: „Isten legyen egyedüli szerelmük.” – XII. Pius avatta boldoggá 1947-ben. 

Boldog Tommaso ReggioB. Tommaso Reggio (1818–1901) Ventimiglia püspöke, a Szent Márta nővérek Társulatának, valamint a Stendardo Cattolico, az első olasz katolikus napilapnak az alapítója. A nővéreket arra kérte: a kor és a társadalom igényei szerint úgy szolgáljanak, amint egykor Márta szolgálta Jézust. 74 éves korában lemondott, XIII. Leó azonban kinevezte Genova érsekévé. Folytatta tehát a szolgálatot: látogatta a plébániákat, szervezte az illegális bevándorlók beilleszkedését, segítette a katolikus munkásnők társulásait, harcolt az embertelen munkaidő csökkentéséért. Erejét az imából merítette. Naponta hajnali 3-tól reggel 6-ig imádkozott. 83 évesen érte a hazahívó szó. Arra a kérdésre, kíván-e valamit, ezt válaszolta: „Isten, Isten egyedül elég.” – Boldoggá avatta II. János Pál pápa 2000-ben.