A nap szentjei

Hónap: 
január
Nap: 
7

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Nicetas püspök Erdélyben Anno Christi 399. Emlékét a helyi hagyomány őrizte meg. (Kalendarium, 1754)

Kölni Szt. Reinhold OSB (†960k) Ifjú korában katonáskodott, megtérése után néhány évig kőművesként dolgozott, majd a kölni Szent Pantaleon-monostor szerzetese lett. A Regula szerint imádkozott és dolgozott. Apátja, ismerve Reinhold szakmai tudását, a templomépítő munkások felügyeletével bízta meg. Féltékeny alárendeltjei egy napon kalapácsot és fejszét ragadva agyonverték. – Dortmund védőszentje.

Lavard Szt. Kanut/Knud (1096–1131) vértanú. Erik Ejegod király fia. 1107-től Lotár német herceg udvarában kapott lovagi képzést, itt tanult bele a harcművészetbe. Bár küzdött a Baltikum felé terjeszkedő vendek ellen, ezek egyik törzse nemcsak meghódolt, hanem még királyi címmel is felruházta. Kanut 1116-ban a dán királyné unokáját, Misztiszláv novgorodi fejedelem leányát, Ingeborgot vette feleségül. Ettől kezdve Nils dán király veszélyes ellenfelet látott benne. Parancsára 1131. jan. 7-én Haraldsted erdejében megölték. – Knud fiának, I. Nagy Valdemárnak kérésére III. Sándor pápa kanonizálta 1170-ben. Ereklyéit évszázadokon át Ringsted bencés monostorában őrizték. – Knud király Grönland védőszentje.

Pennaforti Szt. Raimund OP (1175u–1275) spanyol domonkos jogtudós. Megújította a domonkos szabályzatot, prédikációival segítette I. Jakab királynak az Ibériai félszigeten regnáló mórok ellen indított felszabadító küzdelmét. 1236–40 között rendjének legfőbb elöljárójaként szolgált. Lemondása után, minthogy mindig szívén viselte a zsidók megtérését, Murciában héber iskolát alapított; kezdeményezte az iszlámmal folytatott párbeszédet is. Magas kort ért meg, Barcelonában hunyt el. Temetésén jelen volt Aragónia és Kasztília királya is. Az ügyvédek és jogászok védőszentje. Legjelentősebb alkotása a Decretales jogi gyűjtemény. Ez a kötet a középkor egyik legtöbbet másolt és idézett műve. – Kanonizálta VIII. Kelemen pápa 1601-ben. Alakja megjelenik Fra Angelico domonkos szenteket ábrázoló csoportjában.

Szt. Carlo da Sezze OFM (1613–1670) stigmatizált, itáliai misztikus író. Életéről leghitelesebben saját naplója tanúskodik. – Boldoggá avatta XIII. Leó pápa 1882-ben, kanonizálta XXIII. János 1959-ben.

Boldog Marie-Thérèse HazeB. Marie-Thérèse /Jeanne/ Haze (1782–1876) a Kereszt Leányai kongregáció alapítója. A francia forradalom pusztító évei után Belgium 1830-ban nyerte el független államiságát. Ebben a kedvező légkörben született meg az új kongregáció azzal a céllal, hogy „szegény és szenvedő tagjaiban szolgálja Jézus Krisztust”. A nővérek gyermekeket, árvákat oktattak, öregeket, betegeket, háborús sebesülteket ápoltak, gondoztak. Megkeresték a börtönbe került nőket is. Az alapítás után négy évtizeddel a Kereszt Nővéreinek létszáma megközelítette az ezret. – Az Alapítót 1991-ben II. János Pál pápa avatta boldoggá.

Szt. Jan Neumann (1811–1860) cseh redemptorista szerzetes, missziósként az észak-amerikai Philadelphia érseke. – Kanonizálta VI. Pál pápa 1977-ben.