A nap szentjei

Hónap: 
január
Nap: 
5

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

B. Ágoston OSPPE "hitvalló, a Fejedelem Confessariusa" 1598-dikban. (Kalendarium, Kassa 1754)

Szent Genoveva Torres MoralesSzt. Genoveva Torres Morales (1870–1956) A Jézus Szívéről és az Angyalokról nev. kongregáció spanyol alapítója, a magányos és nehéz helyzetben lévő nőket szolgálta egész életében; melegszívű anyjuk lett, ugyanakkor a „magány angyala” maradt. – Boldoggá avatta II. János Pál pápa 1995-ben.

Szt. Amata (V. sz.) monacha, majd apátnő az egyiptomi sivatag egy félreeső monostorában. Nyolc évtizedet töltött az „egy a szükséges” szolgálatában.

Szt. Edward (1004–1066) Anglia királya, hitvalló, Westminster monostorának alapítója. – III. Sándor pápa kanonizálta 1161-ben.

B. Maria Repetto (1807–1890) a genovai Kálváriahegy menedékházának nővére. Egész élete csendes szolgálatban telt el: portás volt, a varrodában és a konyhán dolgozott, a betegeket ápolta. – Boldoggá avatta II. János Pál pápa 1981-ben.

Karpeniszi Szt. Romanosz (†1694) vértanú. Szentföldi zarándoklata során ébredt benne a vágy, hogy Krisztus követésében elmenjen a végsőkig. A következő években hitéért szenvedett gályarabságot, kínzást, negyven napos éheztetést, végül fejét vették.

Szent Karel Johannes AndreasSzt. Karel Johannes Andreas C.P. (1821–1893) flamand passzionista szerzetes. 35 éves korában egy új, írországi alapításba helyezték. Gazdag belső élete a szegények és a betegek iránti szeretetszolgálatban mutatkozott meg. – A holland passzionista szerzetest boldoggá avatta II. János Pál pápa 1988-ban, kanonizálta XVI. Benedek pápa 2007-ben.

Boldog Marcelina DarowskaB. Marcelina Darowska (1827–1911) az ukrajnai Szulakiban született lengyel földbirtokos családban. 22 éves korában, apja sürgetésére, Karol Darowski hitvese lett. Férje három év múlva elhunyt. A fiatal özvegy ekkor megértette, hogy igazi hivatása a megszentelt szerzetesi élet, ezen belül a leánynevelés. Négy társával Jazlowieczben megalapította az első leányiskolát. Az új kongregációt a Szeplőtelen Szűz oltalma alá helyezte. Az alakuló közösség meg volt győződve arról, hogy a lányokon múlik a családok és így a társadalom megújulása. Különös gondjuk volt a szegény gyerekekre. Minden újabb alapítás mellett létesítettek egy ingyenes elemi iskolát is. – Az alapító Marcelina nővért II. János Pál pápa avatta boldoggá 1996-ban. – A Szeplőtelen Szűzről nev. Kongregáció nővérei hazájukon túl Ukrajnában és Fehéroroszországban folytatták/folytatják? oktató-nevelő szolgálatukat.

Nem tekintek munkánk eredményeire, mert ezek nem tőlünk, hanem Istentől származnak szeretett és meggyötört hazánk javára.”

Oszlopos Szent SimeonStylita/Oszlopos Szt. Simeon (385k–459) a kortárs-szír és görög életrajz szerint Aleppo környéki monachosz, remete, aszkéta. 47 éven át állt, imádkozott, böjtölt egy mindig magasabbra emelt oszlop tetején. Élete utolsó három évtizedét már 18 méternyi magasságban, a teljes kiszolgáltatottság, védtelenség állapotában töltötte. – Az ég és föld összekapcsolását hirdető hegyi templomrom – neve arabul Qalat Samaan, „Simeon Erődje” – ma a béke üzenetét hordozza.