A nap szentjei

Hónap: 
január
Nap: 
3

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szent Genovéva

 

 

Szent GenovévaSzt. Genovéva szűz, aszkéta,
Párizs védőszentje (422–500k)
Ő erősítette és segítette a város halálra rémült lakosait a hunok 451-es támadása idején. Sikerrel. Attila hunjai elvonultak.

 

 

Szt. Zdislava Berka (1215/20–1252) Moráviai születésű családanya, Jablonne és Turnov domonkosrendi monostorának alapítója. Kultuszát az Egyház 1908-ban hagyta jóvá. – Ezt a történelmi tiszteletet II. János Pál szentesítette, amikor 1995-ben kanonizálta Olomucben.

Boldog emlékű Torma KálmánB.e. Torma Kálmán jezsuita szerzetesnövendék (1914. máj. 29.–1937. febr. 3.) Utolsó kórházi feljegyzéseiből: „Vezekelni akarok azokért a bűnökért, amelyekkel Istent megbántották. Meg kell adnom Istennek az elégtételt helyettük, feláldozom magam értük, megtérésükért.” Rektorának írott búcsúleveléből: „Esküszöm, atyám, hogy itt, a halálos ágyamon, alig kibírható szenvedések között olyan boldog vagyok, mint soha életemben, és a világon nem cserélnék senkivel. Most, életem végén, melyet oly széppé, boldoggá a Társaság tett, boldogan mondok köszönetet, és ígérem buzgó imáimat az örökkévalóságból is.” Utolsó szavai: „Te Deum. Siess már! Hála, ezer hála, Jézusom, töméntelen kegyelmedért.”