A nap szentjei

Hónap: 
január
Nap: 
2

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Maximinianus, Szt. Vitus és Szt. Augenda asszony, vértanúk Szerémben (Kalendarium, Kassa 1754)

Szarovi Szent SzerafimSzarovi Szt. Szerafim (1759–1833) monachosz. A gazdag kereskedőcsalád fia 18 éves korában egy kijevi sztarec ajánlására belépett a szarovi monostorba. 1799-ben kezdte meg nyolc éves újoncidejét; asztalosmunkára osztották be. Megismerkedett az egyiptomi Szt. Pachom (†347) koinobita Regulájával és a nagy egyháztanítók műveivel. Miután letette nagyfogadalmát, 34 éves korában pappá szentelték. Remeteségbe vonult, a Szentírást és Szt. Pachom „Angyali Reguláját” vitte csak magával. A magányban átélte a lélek sötét éjszakáját; a világot átjáró bűn valósággal megbénította. Elöljárója 1810-ben visszarendelte. Szerafim továbbra is teljes hallgatásban élt. Hosszú imái alatt a „Gyöngédség Anyja” ikont szemlélte, előtte térdelt, pihent, kezére hajtott fejjel. 1820-tól, mivel híre terjedt, hogy rendelkezik a szellemek megkülönböztetésének adományával, egyre többen keresték, ki kellett lépnie hallgatásából. Bárki volt is a látogató, muzsik vagy maga a cár, így fogadta: „Krisztus, örömöm, feltámadott!” 1833-ban monacha monostor alapítását kezdeményezte, s vállalta lelki irányítását. 1833. jan. 1-jén hunyt el az Istenszülő ikonja előtt térdelve. A XIX. sz. „szent Oroszországának lelki mesterét” az orosz egyház 1903-ban kanonizálta. Üzenete: „Örömöm, élj a lélek békéjében, s akkor körülötted a lelkek ezrei üdvözülnek.” 

Georgiai Szt. György (†1770) vértanú. A georgiai születésű Györgyöt kis korában eladták rabszolgának. Török gazdája mellett moszlim lett, felejtve hazáját és anyanyelvét. Nem tudjuk pontosan, kinek/minek hatására, egyszer rádöbbent Krisztus valóságára, meg is jelent a török kádi előtt, s turbánját elébe dobva megvallotta keresztény hitét. Mivel semmi rábeszélés sem hatott rá, rövid úton elítélték, felakasztották.

B. Karl Halfdan Schilling (1835–1907) barnabita szerzetes, a „szép Norvég”. 19 éves korában lett katolikus. A tehetséges festő, kiváló sportoló és szenvedélyes vadász 1868-ban felvételét kérte a barnabita (Szt. Pál szabályozott Papjai) kongregációba. Mindent el kellett hagynia. Mihelyt a hajó az Északi-tenger fjordjaihoz ért, festőeszközeit a vízbe dobta. Franciaországban alapos szerzetesi és teológiai kiképzés után 40 éves korában szentelték pappá. Lelkipásztori szolgálata elsősorban a betegek, haldoklók felé irányult. Nyelvi nehézségek miatt ritkán prédikált, annál többet gyóntatott. Tódultak hozzá a bűnbánók, a kétségeskedők, a szegények. Jan. 2-án hunyt el. Utolsó szavai: „Jézusom, add, hogy mindig jobban szeresselek!

Nagy Szent Baszileiosz és Szent MakrinaNagy Szt. Baszileiosz (329/30–379) a kisázsiai Kaiszareia püspöke, monasztikus Regula-író, egyházatya. (Ld. még: Debreceni kódex) Nővére Szt. Makrina monacha (†380), öccse

Nüsszai Szent GergelyNüsszai Szt. Gergely (335–395) püspök, egyházatya, barátja

Nazianzi Szent GergelyNazianzi Szt. Gergely (330–390k) püspök, egyházatya.