A nap szentjei

Hónap: 
december
Nap: 
28

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Bufaloi Szent GáspárBufaloi Szt. Gáspár (1786–1837) alapító. Kisfiú korában megszökött, hogy a pogányoknak Jézust hirdesse, s elnyerje a vértanúság koronáját. Fiatal papként a népmissziókban lett otthonos. 1810-ben nem esküdött fel Napóleonra, ezért négy évet börtönben töltött. Napóleon bukása után folytatta a népmissziót. 1815-ben néhány társával együtt megalapította a Legszentebb Vér Misszionáriusainak közösségét, majd 1834-ben ennek női ágát. Behatolt a szabadkőművesek és az alvilág köreibe is, nem riadt vissza semmiféle fenyegetéstől. „A béke angyala, aki mindenütt földrengést okoz” – mondta róla egyik munkatársa. – X. Szt. Pius avatta boldoggá 1904-ben, kanonizálta XII. Pius 1954-ben.

Szt. Pier Thomas (1305–1365) O.Carm, az ősi „sarus” kármelita rend tagja, Kréta érseke, diplomata. Sikerrel közvetített az egymással hadban álló Velence és Genova között, Velence ellenében Nagy Lajos királyunk érdekeit képviselte; a pápa követeként járt és békített szerb földön, Zágrábban és Bizáncban. – A szentéletű diplomata tiszteletét VIII. Orbán hagyta jóvá 1628-ban.