A nap szentjei

Hónap: 
december
Nap: 
23

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Tharsilla (V/VI. sz.) szűz. Unokaöccse, Nagy Szt. Gergely emlékezik meg apjának, Gordianusnak három nővéréről. Tharsilla, Emiliana és Gordiana saját házukban élték megszentelt szűzi hivatásukat. Gordiana kivált közülük, Tharsilla azonban hű maradt. Kemény vezeklésben és szüntelen imában töltött élet után karácsony ünnepe előtt hunyt el. Az évet nem ismerjük.

Krétai Szt. Theodulosz és kilenc társa (†250k) vértanúk. Harminc napig tartó kínzás után Gortyna városban adták életüket Krisztusért.

Ochridi Szt. Náhum (843–910) „A szlávok csodatevő hithirdetője”. A bulgáriai Misszia szülötte 864 táján csatlakozott Cirill és Metód tanítványi köréhez. Pannoniában evangelizáltak, majd Rómába mentek, ahol Adorján pápa Náhumot pappá szentelte. Visszatérve rövid ideig Moráviában működtek. Metód halála után (885. ápr. 6.) Szvatopluk nyíltan a szláv hithirdetők ellen fordult. A német klérus különösen Gorázdot, Metód utódját támadta. Náhum 886 elején érkezett Moráviából Preszlávba, a bolgárok akkori fővárosába. Hét éven át az általa alapított Szt. Pantaleimon monostorban élt és tanított. 894-ben Simeon cár Náhumot a bolgár Makedóniába küldte hithirdetőnek. Náhum Ochridban templomot és monostort emelt. Élete utolsó évtizedét ebben a Szt. Mihály főangyal tiszteletére emelt monostorban töltötte és fejezte be 910. dec. 23-án. Bulgáriában „a szlávok csodálatos megvilágosítójaként” tisztelik. Náhum sírja a bolgárok jeles zarándokhelye.

Szt. Thorlak Thorhallsson OSA (1133–1193) ágostonrendi szerzetes, Skálholt püspöke. Izland három nemzeti szentje közül az első.

Jó Szt. Gudmund Arason (1161–1237) hitvalló, püspök. Izland szülötte, pap, majd Holar püspöke. Főpásztorként szüntelenül járta egyházmegyéjét, megáldotta még a sziklákat, a forrásokat is; ezek némelyike ma is viseli nevét. Iskolát épített, képezte az utánpótlást. A törzsi vezetők elűzték, négy évet Norvégiában töltött. Miután visszatért, ellenségei elfogták; Gudmund püspök fogságban fejezte be életét. Három izlandi legenda őrzi emlékét.

Kenty Szent JánosKenty Szt. János (1390–1473) Szinte egész életét a krakkói egyetemen töltötte, ott lett a filozófia és a teológia tanára. Védelmezte a hit tisztaságát, de a husziták támadásai miatt oltalmaznia kellett az üldözötteket, a nincsteleneket is. Karácsony előestéjén hunyt el. – XIII. Kelemen avatta szentté 1767-ben. A teológushallgatók védőszentje.

Boldog emlékű Maria Cecilia AutschB.e. Maria Cecilia Autsch (1900. márc.26.–1944. dec. 23.) trinitárius szerzetes, megölték Auschwitz haláltáborában. Westfáliai munkáscsalád ötödik gyermeke. Maga is korán munkába állt, cseléd, pesztonka, bolti elárusító volt. Eközben megismerkedett a trinitárius világi mozgalom lelkiségével; 1933-ban a tiroli Mötz városában belépett a Trinitárius nővérek közösségébe. A Jézus Szívéről nev. Angela nevet kapta. 1938-ban tette le örökfogadalmát. Felismerve a nácizmus előretörésének veszélyeit, egyszer megjegyezte: „Hitler kegyetlen korbács egész Európa számára.” Letartóztatták, Ravensbrückbe, majd Auschwitzbe hurcolták. Itt álszent módon arra akarták rávenni, lépjen ki a rendből, akkor elengedik. Ő azonban kitartott, s ezért életével fizetett.