A nap szentjei

Hónap: 
december
Nap: 
20

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Teofil (†249) a szíriai Antiochia vértanú püspöke, aki az üldözött keresztényeket helytállásra buzdította, ezért ő maga is egy katonával együtt vérpadra került.

Szt. Ursicinus (VI. sz.) remete a svájci Jura hegységben. Tiszteletére már 675-ben templomot emeltek. Saint-Ursanne város védőszentje.

Szt. Ragnhild svéd királyné (XII. sz.), Inge király hitvese. Egy templom és Tälje város címerében megjelenő képe sejtet valamit e szent királyné svédföldi kultuszáról.

Szt. Ioannész/János, a Szabó (†1652) vértanú. Thasszosz szigetén született, tizenéves korában szülei szabóinasnak adták az egykori Konstantinápolyba. A kamasz fiú a török bíró előtt hitét bátran megvallotta, ezért kegyetlen kínzás után Isztambulban kivégezték.

Szt. Danyilo (1270k–1337) az athoszi Chilandar monostor igumenje (elöljárója), majd három éven át az athoszi Szt. Száva toronyban reclusus (teljes magányban élő), 1324-től 1337-ig Szerbia érseke. Önkéntesen vállalt teljes magányában írta meg „A szerb szent királyok és érsekek élettörténete” c. művét.

Szt. Erik Tidemansson (1425/30–1500) a svéd Linköping egyházmegye püspöke. Utakat, templomokat épített, iskolákat alapított. Hívei számára imakönyvet szerkesztett, ki is nyomatta, anyanyelvén írott költeményeivel pedig a svéd irodalomtörténetbe is beírta nevét.

Kronstadti Szt. Iván Iljics Szergejev (1829–1908) „Egész Oroszország lelkipásztora”. Nemzedéke belenőtt a következő évek tragikus korszakába. A határokon kívüli Orosz Egyház szinódusa kanonizálta 1964-ben. „Jézus a lélegzetem, vagy még inkább levegőm életem minden pillanatában. Minden más fény előtt Ő az én világosságom, ételem és italom, ruhám, jó illatom, édességem, atyám és anyám, szilárdabb talaj, mint a föld, amit semmi sem tud megrendíteni, s ami hordoz engem.”

Boldog Zenon KovalykB. Zenon Kovalyk CSsR (1903-1941) vértanú. Az ukrajnai Ivakov faluban született, fiatalon redemptorista szerzetes lett, 1926. aug. 28-án tette le első fogadalmát. Filozófiai és teológiai tanulmányait Belgiumban fejezte be. Visszatérve Ukrajnába 1937. szept. 4-én szentelték pappá. Lelkipásztori szolgálatot végzett. 1940. dec. 20-án, Szeplőtelen fogantatás ünnepén, prédikációját félbeszakítva a kommunisták letartóztatták, elhurcolták, és Lvov börtönébe zárták. 1941 karácsonya előtt a börtönfalhoz szegezve feszítették meg.