A nap szentjei

Hónap: 
december
Nap: 
17

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Olümpiadész diakonissza (361/8–408k) özvegy, konstantinápolyi monacha, diakonissza. Fiatalon a dúsgazdag Nebridiosz felesége lett, 25 éves korában megözvegyült, s belépett egy konstantinápolyi monostorba. Nektariosz érsek diakonisszává avatta. Hatalmas vagyonát a szegények szolgálatára, templom- és kolostorépítésre fordította. Aranyszájú Szt. János száműzése után Eudoxia császárné őt is elüldözte Konstantinápolyból. Száműzetésben halt meg Bithüniában. Fennmaradt Aranyszájú Szt. Jánoshoz intézett tizenhét levele. „Konstantinápoly lakói a hitvallók közé sorolják őt, mert a Krisztusért folytatott szüntelen küzdelemben tért meg az Úrhoz.” (Palladius)

Szt. Dunala mozarab vértanú (X. sz.). A Hispania közelében fekvő Ebertisz-sziget kormányzójaként szentföldi zarándokútja végén Egyiptomba indult. A moszlimok fogságba ejtették. Mivel nem volt hajlandó az iszlám hitére térni, hosszú kínzások után börtönben halt meg.

Szt. Pajszij igumen (elöljáró) és Szt. Habakuk diakónus (†1814) szerb vértanúk. Pajszijt, a csatkai monostor elöljáróját és Habakuk diakónust a törökök, hitük állhatatos megvallása után Belgrádban karóba húzták.

Boldog emlékű Kaszap IstvánB.e. Kaszap István jezsuita szerzetesnövendék (1916. márc. 25.–1935. dec. 17.) „Isten veletek! – írja búcsúszavát a kórházban, felmetszett gégével szüleinek – Odafent találkozunk. Ne sírjatok, mennyei születésnap ez.