A nap szentjei

Hónap: 
április
Nap: 
29

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Yorki ifj. Szt. Wilfrid OSB (†744k) püspök. Beda Venerabilis (máj. 25.) szerint Wilfrid volt egyike annak az öt angol főpásztornak, akik gyermekkoruktól Szt. Hilda (nov. 17.) whitby-i monostorában nevelkedtek. Wilfrid yorki püspök élete utolsó éveit egyszerű szerzetesként élte meg Ripon bencés monostorában.

Molesme-i Szt. Róbert OSB (1028k–1111) bencés apát, Harding Szt. Istvánnal együtt a ciszterci reform kezdeményezője. – Tiszteletét III. Honorius engedélyezte 1221-ben.

Maurus, Sz. Mártonyi Barátból, Pétsi Püspök, kit Szüzessége virágáért hétszeri tsókkal meg-tisztelt Szűz Szt Imre Hertzeg. (Kalendarium, Kassa, 1754) B. Mór OSB (1000k–1070) bencés szerzetes, Pécs püspöke. Kisfiú korában került a Szent Márton-hegyi bencés monostor iskolájába, itt be is lépett Szt. Benedek rendjébe. Szt. István 1036-ban tette meg Pécs püspökévé. Óriási egyházmegyéjében Maurus templomokat, kolostorokat épített, kifejlesztette a káptalani iskolák rendszerét. 1047-ben Székesfehérvárott egyike volt az I. Andrást megkoronázó három püspöknek. Kézjegye látható a tihanyi apátság Alapítólevelén (1055).

1064-ben Géza hercegnek ajándékozta Zoerard remete vezeklő vasláncát. Mórnak köszönhetjük a két remete, Szórád és Benedek legendáját. – Maurus püspök évszázados kultuszát IX. Pius hagyta jóvá 1848-ban. B. Mór a pécsi egyházmegye védőszentje. 

Szienai Szt. Katalin (1347–1380) itáliai domonkos mantellata, misztikus, egyháztanító (1970), Európa társvédőszentje (1999). – Kanonizálta II. Pius 1461-ben. 

Szt. Bazil Markovics (1610–1671) Osztrog püspöke. Szegény szerb családban született, nagybátyja segítségével Zavala monostorában tanult, szenvedélyes érdeklődéssel forgatta az egyháztanítók írásait. Tverdosz monostorában kapta meg a tonzúrát, diakónussá, majd pappá szentelték. Rövid ideig orosz földön, majd Athoszon tartózkodott. 1638-ban a szerb pátriárka püspökké szentelte és kinevezte Trebnica metropolitájává. Amikor Hercegovina metropolitáját megölték a törökök, őrá hárult ez a feladat is. 15 éven át az osztrogi monostor közelében, egy barlangból irányította a rábízott keresztényeket. Fáradhatatlan szolgálata 1671. ápr. 29-én fejeződött be. Osztrog egykori püspöke ma is Bosznia és Szerbia általánosan tisztelt Szentje.

1942-ben súlyos bombatámadás érte a várost. A monostorra dobott bomba nem robbant fel!

spanyol vértanúkSzt. Cirillo Bertran (1888–1934) iskolaigazgató és Vértanútársai (†1937) Keresztény Iskolatestvérek, tanítók és tanárok, a spanyol polgárháború vértanúi. – Szentté avatta őket II. János Pál 1999-ben.