A nap szentjei

Hónap: 
április
Nap: 
26

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Valenciai B. János O.Cist (†1146) ciszterci apát, püspök. Lyonban született, korán tagja lett szülővárosa kanonoki testületének. Miután részt vett egy compostellai zarándoklaton, Clairvaux-ban csatlakozott Szent Bernáthoz, ciszterci szerzetes lett. 1117-ben a Loire-menti Bonnevalban alapított kolostort; 1141-ben tiltakozása ellenére kinevezték Valencia püspökévé. Erővel kellett az oltárhoz vinni, hogy fölszenteljék. – Kultuszát az Egyház 1901-ben ismerte el.

Permi Szt. Sztyepan (1340k–1396) püspök, „az orosz egyház legnagyobb misszionáriusa”, a zürjének/komik apostola. Életét tanítványa, Epifanyij Premudrij írta meg.

Rosztovban lett szerzetes a Teológus szent Gergely-monostorban. Kiképzése idején megtanult görögül, jártas lett az ikonfestésben, elsajátította a zürjén lakosság nyelvét. 1379-ben nevezték ki püspökké. Elsőrendű feladatának a pogányok térítését tekintette. Megalkotta a zürjén ábécét, görögből zürjén nyelvre fordította a Bibliát. Usztvimszkben templomot épített a már megkeresztelt zürjéneknek, sőt elindította néhány zürjén fiatal teológiai képzését is. Amikor éhínség dúlt a környéken, Vologdából hozatott kenyérrevalót. Egy moszkvai útja során hunyt el.

Az által alkotott ábécé csak szűk körben terjedt el, ma már csak néhány régi feliraton lehet felfedezni. – Az orosz orthodox egyház 1549-ben kanonizálta. Tisztelete megtalálható a katolikus szlávok körében is.

Szent Rafael Arnáiz BarónSzt. Rafael Arnáiz Barón OCSO (1911–1938) spanyol trappista szerzetes. Burgosban született, a jezsuiták kollégiumában folytatta tanulmányait, betegsége miatt többször megszakítva. Apja 1922-ben felajánlotta őt a Szent Szűznek. A család 1922-ben Oviedoba költözött. A fiatalember Madridban az Építészeti Főiskolán szerzett diplomát. 1934. jan. 16-án belépett a palenciai Duenas szigorú Szt. Izidor trappista monostorába. Cukorbetegsége miatt háromszor is el kellett hagynia a monostort. A fizikai-lelki megpróbáltatásokra mindig hősiesen mondott igent. 27 éves korában hunyt el, a monostor temetőjében helyezték nyugovóra. – II. János Pál avatta boldoggá 1992-ben. Szentté avatására 2009-ben került sor.