A nap szentjei

Hónap: 
április
Nap: 
24

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Sabas, a Gót és 70 Vértanútársa (†272) keresztény legionáriusok, Aurelianus császár (270–275) uralkodása alatt Rómában szenvedtek Krisztusért kegyetlen vértanúhalált.

Csodatevő Szt. Eliszabet (V. sz.) konstantinápolyi monacha, apátnő. Ősrégi legendája szerint már gyermekkorában felajánlotta magát Isten szolgálatára. Rendelkezett a gyógyítás csodatevő karizmájával, a monostorban mindig határtalan szeretettel fogadta a hozzá fordulókat. Életének történeti időkeretét nem tudjuk pontosan meghatározni.

György Vitézlő Rendből, Martyr. (Kalendarium, Kassa, 1754)

Sigmaringeni Szent FidelisSigmaringeni Szent FidelisSigmaringeni Szt. Fidelis OFMCap (1578–1622) vértanú. A keresztségben a Márk nevet kapta. Freiburg im Breisgau jezsuita kollégiumában tanult filozófiát, majd egyházjogot. 1611-ben kettős doktorátust szerzett. 1616-ban, már papként, váratlanul felvételét kérte a kapucinus rendbe. Rendi és tudományos továbbképzése 1621-ig tartott. élete utolsó hónapjaiban vándorprédikátorként működött.

1622. ápr. 24-én éppen a templomból lépett ki, amikor fegyveresek támadtak rá. Földre rogyva Krisztus szavait ismételte: „Abba, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek”.

Napi fohásza, kérése teljesedett: „Istenem, ne hagyd, hogy valaha is súlyos bűnnel megbántsalak, s engedd, hogy vértanúként haljak meg.” – 1746-ban XIV. Benedek kanonizálta. 

Pelletier Szent Mária EufraziaPelletier Szt. Mária Eufrazia (1796–1868) az Angers-i Jó Pásztor Szeretetéről nev. nővér-kongregáció alapítója. Nehéz küzdelmet kellett vívnia a központi kormányzás kialakításáért. A Jó Pásztor nővérek a nehéz helyzetbe jutott nőket, anyákat szolgálják világszerte. – XII. Pius avatta szentté 1940-ben. 

Szent Benedetto MenniSzt. Benedetto Menni OH (1841–1914) a Betegápoló Irgalmas Rend szerzetese. Szülei 15 gyermeknek adtak életet, ő tizedikként lépett a sorba. Korán meghallotta hivatása szavát. Elutasította a pompás jövedelemmel kecsegtető banki állásajánlatot, s belépett Istenes Szt. János betegápoló irgalmas testvérei közé. Granadából és Barcelonából kiindulva 36 éven át dolgozott rendje reformján. Saját jelszavát adta testvéreinek: „Imádkozni, dolgozni, mindent elviselni, szenvedni, Istent szeretni és hallgatni.” 1911-ben általános perjeli megbízást kapott, de egy év múlva, egészségi okokra hivatkozva (valójában környezete értetlensége miatt) lemondott. Élete utolsó két évét félretetten, csendes elvonultságban töltötte. – Boldoggá avatta II. János Pál 1985-ben, ugyanő kanonizálta 1999-ben.