A nap szentjei

Hónap: 
április
Nap: 
20

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Theotimosz (†431e) a Fekete-tenger partján fekvő Tomi püspöke. Abban a korban, amikor a konstantinápolyi császárság területét közvetlenül fenyegették, evangelizálta az Al-Duna vidékén egyre-másra megjelenő új törzseket; a magyar hagyomány szkítákat emleget:

Theotymus Püspök, Scythák Apostola. Anno Christi 402. (Kalendarium, Kassa, 1754)

Brabanti B. Oda O.Praem (†1158) szűz, praemontrei kanonokrendi apáca Rivreuille kolostorában. A híres brabanti család sarja, hogy szülei házasítási terveit meghiúsítsa, arcát elcsúfította. Ez után engedték meg neki, hogy Rivroelles praemontrei kolostorába lépjen. Fennmaradt életrajzának szerzője Oda nővér testvéri szeretetét, szigorú aszkézisét és betegségében tanúsított türelmét magasztalja. – Tournai egyházmegye védőszentje.

Szent Ágnes Montepulcianoi Szt. Ágnes OP (1274k–1317) A toscanai Montepulcianóban született, kilenc éves korában került be del Sacco domonkosrendi kolostorába. Tizenöt évesen Procena kolostorába helyezték, mégpedig elöljárónak. Közel 20 év elteltével került vissza Montepulcianóba, hogy ott új házat alapítson a domonkos nővérek számára. Életét ebben az új alapításban fejezte be. – Legendáját rendtársa, Capuai B. Raimond írta meg. – Boldoggá avatta XIII. Benedek 1776-ban. 

B. Simon Rinalducci OSA (†1322) az itáliai Todi szülötte, jeles ágostonrendi prédikátor. Néhány évet Umbria tartományfőnöki szolgálatában töltött. Rendtársai egyszer igazságtalan váddal támadtak rá. Simon inkább hallgatott, nehogy botrányt idézzen testvérei között. – Krisztuskövető útján Szent Ágoston Regulájának irányelvei szerint haladt.

B. Robert Watkinson (1579–1602) vértanú. Az angliai York tartomány Hemingborough városában született, teológiai tanulmányait Douaiban kezdte és Rómában végezte. 1602-ben szentelték pappá. Azonnal indult vissza hazájába, hogy ott segítse az üldözött katolikusokat. Londonba érkezése után alig néhány nap múlva elfogták. Egy Douaiból ismert barátja árulta el. Az ifjú papot azonnal elítélték, és Tyburnben haladék nélkül kivégezték. – A 23 éves vértanút XI. Pius avatta boldoggá 1929-ben.

Boldog Chiara Dina BosattaB. Chiara Dina Bosatta (1858–1887) Egy lombardiai kis faluban született, B. Luigi Guanella művének társalapítója. Comóban ő létesítette a mindmáig működő Isteni Gondviselés házát. Mindössze 29 évet élt, kemény szolgálatban, látszólag minden rendkívüli esemény nélkül. A munkás hétköznapok megszentelésének példaképe. – II. János Pál 1991-ben avatta boldoggá.