A nap szentjei

Hónap: 
április
Nap: 
19

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Ursmar OSB (640–713) bencés apát, a frankföldi Lobbes püspöke. Három monostort alapított a mai Belgium területén. Regionális főpásztorként Flandriában is szolgált. A francia forradalom idején ereklyéit megsemmisítették.

Antiochiai Szt. Georgiosz (†814) püspök, hitvalló. Monachus, majd a piszidiai Antiochia főpásztora. 787-ben részt vett a képrombolást elítélő Nikaiai zsinaton. V. Örmény Leó száműzte, soha többet nem térhetett vissza egyházmegyéjébe.

Bűnbánó B. Bernard OSB (†1182) Provence-i származású bencés szerzetes, akit (meg nem nevezett botrány miatt) Maguelone püspöke hét évi kemény vezeklésre ítélt. Bernard ekkor testét hét nehéz vasgyűrű közé szorította, így zarándokolt el Compostellába, Rómába és a Szentföldre. Utolsó éveiben visszavették a Saint-Bertin apátság kötelékébe, engedélyezve, hogy haláláig remeteéletet folytasson.