A nap szentjei

Hónap: 
április
Nap: 
18

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szent Apollonius ApologétaSzt. Apollonius Apologéta (†185) vértanú. Római keresztény szenátor, akit egyik rabszolgája adott fel. Az ifjú Commodus császár (180–192) és a szenátus előtt tartott védőbeszédében nyíltan megvallotta Krisztusba vetett hitét. Fővesztésre ítélték. – Apologiájának szövegét 1874-ben egy örmény kéziratban találták meg, benne evangéliumi idézetekkel; a zárszó egy Platóntól vett mondat: „Amikor az Igazság megjelenik a földön, bilincsbe verik, megvakítják, végül megfeszítik.” – Apollonius a védőügyvédek patrónusa.

Szt. Lasren/Mo-Laisse (†639) az írországi Leighlin püspöke. Rómában, 12 évig tartó tanulmányai végén szentelték pappá. Nagy tudással, számos kézirattal tért vissza hazájába. 630-ban monostort alapított, félezer szerzetessel. Ugyanebben az évben zajlott az „Írek nagy zsinata” a húsvét időpontjának régóta vitatott kérdéséről. Lasren természetesen a római jogszokást értelmezte, Szt. Fintan Munnu püspök (okt. 21.) álláspontjával szemben. A vita végén a zsinat Lasrent küldte Rómába, hogy I. Honorius pápának (626–638) referáljon a zsinat határozatáról. Az ősi kelta szokás azonban a zsinati határozat ellenére még mintegy fél évszázadon át érvényben maradt. Az ír főpásztor keresztjét Leighlinben őrzik, az arra járóknak meg mutogatják „Szent Lasren kútját”.

Cordobai Szt. Perfectus (†850) vértanú. A spanyol földön 850-ben kezdődött mohamedán keresztényüldözés első áldozatai közé tartozik. Nyilatkoznia kellett Mohamedről és megvallania saját iszlám hitét. Minthogy ezt megtagadta, börtönbe vetették, káromlás vádjával elítélték, és ápr. 18-án lefejezték. Ő nyitotta meg a Cordobai vértanúk hosszú sorát.

Ferencz Confessor, Ordinis Eremitarum S. Augustini. Magyar Nemzet (Kalendarium, Kassa, 1754)

Megvilágosító Szt. Jevfimij/Euthümiosz (†1435) monachus, Karélia/Karjala apostola. A XIV. század második felében született, 1400 körül a finnek lakta Karéliában kezdett remeteéletet. 1410 körül monostort alapított Szt. Miklós tiszteletére. 1419-ben norvég csapatok támadták meg a békés környéket, pusztításuk után Jevfimijnek mindent elölről kellett kezdenie. Monostorában hunyt el 1435 körül. – Helyi kultusza, a számos politikai változás ellenére, mindmáig eleven a finnek körében.

Hibernon B. Andreas OFM (†1602) A ferencesek Alcantarai Szt. Péter által alapított szigorú ágához tartozott. A Valencia környéki elszegényedett család fia egész életére eljegyezte magát az önként vállalt szegénységgel. Koldult, a haldoklók mellett imádkozott, és a hazáját megszálló mórok megtéréséért vezekelt. – VI. Pius 1791-ben avatta boldoggá.