A nap szentjei

Hónap: 
április
Nap: 
17

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Nagy Szt. Efrém Mazqvereli (IX. sz) a grúziai Azquri első püspöke. Negyven esztendőn át vezette ezt az ország keleti részét magában foglaló egyházmegyét. Szolgálata nyomán méltán kapta az utókortól a „Nagy” díszítő jelzőt. Ő szerezte meg az engedélyt, hogy krizmát szentelhessen, melynek jogát s az ezzel járó tekintélyt, mindeddig a jeruzsálemi pátriárka tartotta fenn magának. Efrém püspök körültekintő tevékenységével kezdődött a georgiai egyház függetlenedése. 

Boldog EberhardB. Eberhard O.Praem (†1183) Eltávolodva világi karrierje sikereitől, 1175-ben belépett Memmingen praemontrei közösségébe. Kellő szaktudás birtokában, Néhány év múlva már ő irányította a Rend Obermarchtalban tervezett új alapítását. Szt. Norbert vezéreszménye szerint élt: „Krisztus – Eucharisztia – Szeretet”. A közösség csak halála napján engedélyezte, hogy megbízását átadja utódjának. – Stuttgart székesegyháza Szt. Eberhard nevét viseli. 

B. Ruoff/Rudolf (†1294) gyermek vértanú. Egy 1400-as évek elején készült kézirat szerint a Bernben élő család kisfiát 1294 körül ismeretlenek keresztre feszítették. Bern város tanácsa és papsága vértanúnak tekintette. Nagy tisztelettel temették el a berni székesegyház Szent Kereszt oltáránál. 1528-ban a templomot kifosztották. A gyermek-vértanú földi maradványai ekkor semmisültek meg.

Szt. Zoszima Szoloveckij (†1478) igumen. Novgorodban született, miután szülei meghaltak, vagyonát szétosztotta a szegények között, majd észak felé indult, s egy társával a szoloveci szigetek egyikén telepedett le. Cellát építettek, a hideg nappalt kemény munkában, a dermesztő éjszaka felét imában töltötték. Az évek során kialakult monasztikus közösség számos szenttel ajándékozta meg az orosz egyházat. Zoszima igumen monostora évszázadokon keresztül virágzott; a bolsevik rémuralom idején koncentrációs táborként „alkalmazták”.

Korinthoszi Szt. Makariosz Notarasz (1731–1805) püspök, monachus. Hagiorita Szt. Nikodémosszal (júl. 14.) együtt a század nagy lelkiségi gyűjteményének, a Philokalianak társszerzője és kiadója. Hányatott püspöki szolgálata után egyszerű szerzetesként fejezte be életét egy Khiosz-szigeti monostorban.