A nap szentjei

Hónap: 
április
Nap: 
15

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Rúadán (VI. sz.) monachus, apát. Fergus Bern nemes úr fia Clonard monostori iskolájában tanult, majd lett később szerzetese Szt. Finián vezetése alatt. Lothrhában maga is új közösséget alapított, melynek létszáma elérte a másfélszázat. X. századi életírása beszámol két csodájáról. Az ír hagyomány „Írország tizenkét apostola” között tartja őt számon. Ereklyéi a XVI. században megsemmisültek.

Szent HunaSzt. Huna (687) a Mosónő. Elzászi jómódú családban született. A népvándorlás viharos időszakában férjével együtt nemcsak a betegeket és szegényeket segítették, hanem a helyi Szt. Jakab-templom és kolostor építését is bőkezűen támogatták. Huna megfizethetetlen segítséget nyújtott az elhanyagolt betegeknek: kimosta, megfoltozta ruháikat, megfürösztötte őket... Halála után sírva emlegették segítő Anyjukat. – Huna ereklyéi 1540-ben semmisültek meg. – Elzász és Strassburg védőszentje. 

Gvibertus Barát: a' ki szavának hatalmával Magyarokkal szemben sokat tehetett: Anno Christi 926. (Kalendarium, Kassa, 1754).

Szt. Potenciana (XIII. sz.) szűz. A spanyol Jaen tartományi Andujar helységnek szülötte, a XII/XIII. század fordulóján élt. Szövőmunkával kereste meg a mindennapit. Az ősi hagyomány szerint: imádkozott és dolgozott. Helyi szokás szerint saját egyszerű lakhelyén temették el. Toledo érseke 1628-ban testét átvitette Jaen egyik templomába, majd néhány év múlva a jaeni székesegyházba. – Korán kialakult kultuszát VIII. Orbán (1623–1644) hagyta jóvá.