A nap szentjei

Hónap: 
április
Nap: 
13

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szent HermenegildusSzt. Hermenegildus (†585) vértanú. Apja, az arianus Leovigildus, Hispánia nagy részének gót uralkodója. Hermenegild 579-ben a katolikus Ingundisszal kötött házasságot. Szt. Leander segítségével Ingundis katolikus hitre vezette férjét is. Hermenegild nyilvánosan elítélte Arius téveszméit, apja ezért megfosztotta előkelő rangjától, vagyonától, börtönbe záratta. Bármit tett is, fiát nem tudta katolikus hitétől eltántorítani. Végül ítélkezett: Hermenegildust Tarragonában nyilvánosan lefejeztette. A fiatal vértanút az andalusiai Sevilla székesegyházában helyezték nyugovóra. – Hősies életpéldájáról többet között Nagy Szt. Gergely, Tours-i Szt. Gergely és Beda Venerabilis műveiben olvashatunk. 

Szt. I. Márton pápa (649–653, †655) vértanú. Életének, a bizánci császár által elrendelt kegyetlen meghurcoltatásának és száműzetésének leghitelesebb forrása fennmaradt 18 levele. Az igaz hitet mindhalálig védelmezve a krími Kherszonban hunyt el. A görög orthodox egyház is szentként tiszteli.

Louvain-i Boldog IdaLouvain-i B. Ida O.Cist (†1290k) ciszterci misztikus apáca. Gazdag családban született, apja borkereskedéssel foglalkozott. Nem értette leányát, akit nem érdekelt a pénz, a vagyon. Ida mélyen vallásos édesanyja segítségével elhatározta, hogy a Malines (B) melletti Val-des-Roses ciszterci közösségébe lép. A pápától elnyerte a napi szentáldozás kiváltságát. Louvainben hunyt el 1291 körül. – XI. Kelemen 1719-ben engedélyezte tiszteletét a bencés és a ciszterci rend számára. 

B. Margherita Castello OP (1287–1320) domonkos harmadrendi. Vaksága és törékeny testalkata miatt szülei tudni sem akartak róla. Gyermekként az utcán élt, koldult... Tizennégy éves korában felvették a domonkos harmadrendbe. Ő, a szegények között a legszegényebb, a nyomorgókat, betegeket látogatta, de eljutott a börtönlakókhoz is. Krisztusi korban, 33 évesen hunyt el. A nép közakaratának megfelelően Città di Castello szentjét a város templomában helyezték nyugovóra. – V. Pál avatta boldoggá 1609-ben.