A nap szentjei

Hónap: 
április
Nap: 
10

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Domninus (†304) Salona/Spalato első püspöke, vértanú. 614-ben kerültek elő ereklyéi, ekkor indult meg alakja körül a legendaképződés.

Gáján Diaconus, Martyr Erdélyben. (Kalendarium, Kassa, 1754)

Szt. Fulbert (960k–1028) Chartres püspöke. Valahol Észak-Franciaországban született, szegény családban. Reimsben Gerbert mesternek, a leendő II. Szilveszternek volt tanítványa. Tudós magiszterként 990 körül érkezett Chartres-ba, ahol kezdeményezésére felújították a székesegyházi iskolát, ami néhány évtized múlva Franciaország egyik legtekintélyesebb kultúrközpontjává vált. A Chartres-i kanonoki testület tagjaként tanított, 1006-ban szentelték a város püspökévé. Szavával, írásaival küzdött a vallási üzérkedés (simonia) ellen, ugyanakkor az Egyház szabadságáért és békéjéért. Az 1020-ban leégett székesegyházat Dánia királyának segítségével újjáépítette. 1028. ápr. 10-én hunyt el. A Saint-Père-en-Vallé apátsági templomban temették el. Sírjának azóta nyoma veszett, csak szent életének hagyománya él máig.

Örmény Szt. Makariosz (†1012) püspök, Antiochia pátriárkája. Nagybátyja neveltette, pappá is ő szentelte, egyben Antiochia székébe utódjának jelölte. A fiatal pátriárka azonban egy Eleutheosz nevű buzgó papra bízta egyházának lelki irányítását, ő pedig négy társával titokban elhagyta székvárosát. Gyalog zarándokoltak a Szentföldre, s ott moszlimokat meg zsidókat próbáltak téríteni. Rokonai hiába hívták vissza Antiochiába, ő hajóra szállt, útja Epiruszon keresztül Dalmáciába, onnan a Rajna-vidékre, végül Flandriába vezetett, 1011 körül Gentben állapodott meg Szt. Bavo monostorában. Szeretett volna Keletre visszatérni, de a pestis elvágta terveit. 1012. ápr. 10-én, nagycsütörtökön, a járvány utolsó áldozataként hunyt el. Testét 1067-ben emelték fel. Ereklyéit ma is a flandriai Gent városban őrzik.

B. Michele OSsT (1591–1625) Tizenhat éves korában lépett be a barcelonai trinitárius kolostorba és tett fogadalmat. Ezekben az években zajlott a rendi reform; a fiatal szerzetes át is lépett a reformált, ún. „sarutlan trinitáriusok” közé. Újra kezdte újoncévét, s tett ismét fogadalmat. Elöljárói Baeza, majd Valladolid kolostorába küldték. III. Fülöp és a királyi család gyakran kérte a misztikus kegyelmekkel megáldott fiatal szerzetes tanácsait. 1625 pünkösdjének ünnepén hunyt el. – IX. Pius 1682-ben avatta boldoggá.

Szt. Gregoriosz (1745–1821) Konstantinápoly pátriárkája, vértanú. A görög szabadságharc kitörésének idején a támadó törökök a pátriárkátus kapujára akasztották fel. Tengerbe vetett testét egy orosznak álcázott görög hajó emelte ki, s vitte el Odesszába. A görög forradalom 50. évfordulóján, 1871-ben szállították Athénbe, s helyezték nyugovóra egykori székhelyén.

Szent Maddalena di CanossaSzt. Maddalena di Canossa (1774–1835) a Szeretet Leányai (1820) és a Szeretet Fiai (1831) kongregációk alapítója. Az intézmény sajátos területei: a szeretet iskolájában az egyén személyes kibontakoztatása; katekézis, főképp a nehezen elérhetők számára; kórházi betegek szolgálata; fiatal falusi tanítónők helybeli képzése; évi lelkigyakorlatok az előkelő társadalmi osztály tagjai számára (ahonnan maga az Alapító is származott). 1835 nagypéntekén hunyt el. – Boldoggá avatta XII. Pius 1941-ben, kanonizálta II. János Pál 1988-ban.