A nap szentjei

Hónap: 
április
Nap: 
9

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Demeter Diaconus, Concessus és Hilarius Martyres Szerémben. (Kalendarium, Kassa, 1754)

Szent WaltraudeSzt. Waltraude (†686/8) Bertilla és Waldebert leánya, Szt. Aldegunde (jan. 30.) nővére. Életírója, Szt. Gaugeric arról is tudósít, hogy Vinzenz vom Hennegauval kötött házasságából négy fia született. Később a házaspár új életet kezdett. Waltraude a környékbeli remete, Szt. Ghislanus (okt. 9.) vezetése alá helyezte magát, tőle kapta meg a szerzetesi fátyolt. Két monostort alapított, de a normann támadás idején mindkettő elpusztult. Magas kort ért meg, ápr. 9-én hunyt el Mons kolostorában. Egy IX. századi életírása már kialakult kultuszát bizonyítja. – Kultuszát az Egyház 1679-ben hagyta jóvá. 

Toledoi Szt. Casilda (XI. sz.) remete. Al-Mamun toledoi emír leányát az iszlám hitében nevelték. Gyakran kellett találkoznia keresztény rabokkal, nagy titokban segítette is őket. Súlyos betegségében elzarándokolt a Burgos egyházmegyében fekvő Szt. Vince szentélyéhez. Az ott talált gyógyvíztől visszanyerte egészségét. Megkeresztelkedett, s késő öreg koráig a gyógyító forrás mellett folytatott bűnbánó remete-életet. – Testét 1750 augusztusában vitték vissza Szt. Vince templomába.

Árpád-házi Boldog emlékű Konstancia (Somogyi Gy.)Árpád-házi Boldog emlékű Konstancia (Prokop P.)Árpád-házi B.e. Konstancia (†1276k) IV. Béla és Laszkarisz Mária hatodik gyermeke, 1251-től Leó halicsi fejedelem hitvese. Életszentségéről lengyel történeti források adnak hírt. Az orosz hagyomány a szentéletű fejedelemasszonyok között tartja számon.