A nap szentjei

Hónap: 
április
Nap: 
6

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Platonide (†308k) diakonissza. A mezopotámiai Niszibiszben alapított monostort, ebben a monacha-közösségben szolgálta Krisztust és testvéreit.

Szent Vilmos Szt. Vilmos O.S.A. (1127-1203) ágostonrendi szerzetes, hithirdető. Párizsban született előkelő nemesi családban. Korán csatlakozott az ágostonos kanonokok közösségéhez. 30 éves koárban Dániába hívták, ahol az igehirdetés szolgálatára több monostort alapított. Négy évtizedes működés után tért vissza hazájába, ahol II. Fülöp börtönbe zárta a dánok fáradhatatlan hithirdetőjét. 1203. április 6-án hunyt el. A francia-dán lelki és kulturális kapcsolatok ágostonos védőszentje.

Szt. Julienne du Mont-Cornillon O.Cist (1192–1258) A belgiumi Liège környékén született, korán árván maradt. Mont-Cornillon monostorában nevelkedett, fiatalon maga is szerzetes lett. Perjelnőként sokat tett azért, hogy a liturgiába bekerüljön az Eucharisztia ünnepe. Néhány rendtársa szélhámos látnoknak minősítette, sikerült is kiűzni őt a kolostorból. Liège püspöke 1248-ban végleg törvényesen kiutasította. Julienne Namurben talált menedékre. A kolostor azonban tűzvész martaléka lett. Ekkor Fosses közelében vonult el, hányatott életét teljes magányban, reclusaként fejezte be. Villers ciszterci apátságában temették el. Biográfiáját egy klerikus örökítette meg. – Kultuszát az Egyház 1869-ben hagyta jóvá.

Florentinus és más kilentz Mártyrok, Szerémben. (Kalendarium, Kassa, 1754) – A templomépítő Mátyás király halálának évfordulója (1490)

B. Zefirino Agostini (1813–1896) A Szeplőtelen Szűzről nev. Orsolyita Nővérek kongregációjának alapítója. – Boldoggá avatta II. János Pál 1998-ban. 

B. Pierina Morosini (1931–1957) szűz, vértanú. Fiobbióban született, szövőgyári munkásnőként dolgozott Bergamóban. Apostoli szolgálata kiterjedt a plébániára, bekapcsolódott az Actio Catholica tevékenységébe és a hivatásgondozásba. Tisztasága védelmében szenvedett vértanúhalált. Munkájából volt hazatérőben, amikor ismeretlen támadója elállta útját, de mivel kemény ellenállásba ütközött, egyszerűen agyonverte.