A nap szentjei

Hónap: 
április
Nap: 
5

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Magyarországi B. István és Szász Konrád ferences vértanúk (1288k)

István Barát, Ordinis Minorum, Martyr. Tatárok földén a' Schismatikusoktól meg-öletik: Anno Christi 1284. (Kalendarium, Kassa, 1754)

Ferrer Szent VinceFerrer Szt. Vince OP (1350k–1419) Európa békéltetője. A spanyolországi Valenciában született, apja angol volt. Fiatalon belépett a domonkos rendbe. Tanácsosa lett Aragon királyának és az avignoni pápának. A százéves háború és a nyugati egyházszakadás idején prédikátorként járta Európa országait, hogy hirdesse, segítse a megbékélést. Az avignoni fogság idején jóhiszeműen az ellenpápát, VII. Kelement tartotta törvényesnek, 1394-ben, nem sokkal XIII. Benedek megválasztása után, tévedését belátva, búcsút mondott Avignonnak, ismét bejárta Nyugat-Európát, hirdette Krisztus és az Egyház misztériumát. Utolsó erejét bevetve is a békéért harcolt. Legismertebb műve: De vita spirituale, A lelki életről. Szentté avatta II. Pius 1458-ban.

Szent Maria Crescencia HössSzt. Maria Crescencia Höss OFM (1682–1744) A bajor Kaufbeuren kisváros szövőmunkás családjában született, túlnyomóan protestáns környezetben. Maga is kitanulta a takácsmesterséget, bár a szerzetesi élet vonzotta. Szülei szegénységéből nem telt hozományra, a városka egyik protestáns vezetőjének segítsége tette lehetővé belépését. A ferences kolostorban előbb portásként szolgált, később az újoncokat tanította, a hozzá forduló tanácskérőkkel foglalkozott. Elöljáróként a kolostorhoz csoportosan érkező nincsteleneket is el kellett látnia. Sokoldalú szolgálatának aranyfedezetét bensőséges imaélete biztosította. Sírja mindmáig látogatott zarándokhely. – Boldoggá avatta XIII. Leo 1900-ban, kanonizálta II. János Pál 2001-ben.