A nap szentjei

Hónap: 
március
Nap: 
29

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Gladys (V–VI. sz.) Gallia szülöttje, apja Brychan király; a korán elhunyt Szt. Gwynllyw hitvese és Szt. Cadoc anyja.

B. Diémode OSB (†1130k) Bencés apáca a bajorföldi Wessembrunn monostorában. Engedélyt kapott, hogy magányos remeteként éljen, de monostora fegyelmének alávetetten. „Írástudó” monacha volt, régi kéziratokat másolt; ezekből néhány máig megmaradt.

Szent BertholdSzt. Berthold (1100-1180) A kalábriai születésű fiatalember szentföldi zarándokútján úgy döntött: az ószövetségi Illés próféta szent helyét választja magának, visszavonul a Kármel hegyre. Társa is akadt; néhány év elteltével született meg a ma már világszerte ismert kármelita rend. Mindketten a sarus, a sarutlan kármeliták, valamint a világi harmadrendiek védőszentjei.

Rosztovi Szt. Jefrem/Efrém (†1454) érsek. A XV. századi orosz egyház egyik legjelentősebb alakja. Fiatal koráról csak annyi tudható, hogy a kijevi barlangkolostorban élt, onnan került 1427-ben Rosztov érseki székébe. A politika terepén a megbékélés munkálta, ugyanakkor elutasította a Ferrara-Firenzei Zsinat által 1439-ben szentesített katolikus–orthodox uniót. 1448-ban ő elnökölt azon a moszkvai zsinaton, amelyen először választottak moszkvai metropolitát a konstantinápolyi pátriarkátus megkérdezése nélkül. 1454 márciusában hunyt el. Az ősi Konstantinápolyban ekkor már egy éve a török az úr!