A nap szentjei

Hónap: 
március
Nap: 
28

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Szt. Boján (IX. sz.) herceg, vértanú. Omurtag kán (816–831) elsőszülött fia. A koronát átengedte pogány fivérének, Milomirnak (831–836), aki – hogy meggyőződjék arról, bátyja nem lett keresztény – meghívta őt egy bálványok tiszteletére szervezett lakomára. Minthogy Boján ezt elutasította, öccse halálra ítélte. Bojánt kivégezték. – Theophülaktosz ochridi érsek (1090k–1126) idézi a vértanúnak a bolgár hagyomány által megőrzött prófétai szavait: „Az a hit, amelyért most meghalok, el fog terjedni a bolgárok egész földjén. Hiába akarjátok ezt halálommal megakadályozni. Meg fog mindenütt jelenni a Kereszt, templomok fognak emelkedni az igaz Istennek.”

Három év múlva meghalt Milomir is. Leszármazottja, Borisz (852–889) 865-ben felvette a keresztséget, s vele szabaddá vált a bolgárok evangelizálásának útja.

B. Mlada OSB (X. sz) alapító, bencés apátnő. I. Boleszláv fejedelem leánya Rómában lett bencés apáca, majd visszatérve hazájába, XIII. János pápa kezdeményezésére Prágában alapított bencés monostort. Elhunyt 994 körül.

Sándor, vitézlő Rendből Martyr. Budán meg-öletik. (Kalendarium, Kassa, 1754) – Nevét csak a magyar hagyomány őrzi.

Szent Józef Sebastian PelczarSzt. Józef Sebastian Pelczar (1842–1924) püspök. Az Északi-Kárpátok lábánál fekvő Korczyna szülötte, a krakkói Jagello Egyetem tanára, két évig rektora, 1890-től Przemysl főpásztora, a Jézus Szíve Szolgálói alapítója. – II. János Pál negyedik lengyelországi útja alkalmával 1991. jún. 2-án, Rzeszóvban avatta boldoggá, majd ugyanő kanonizálta Rómában 2003-ban.

B. Vendelin Vosnak OFM (1861–1933) Konovói földműves családban született. Anyjára szentként tekintett az egész falu. Sajnos korán meghalt, s az apa újranősült. Vendelin Ptujban majd Mariborban végezte a gimnáziumot, plébános nagybátyja viselte gondját. 17 évesen, legyűrve apja tiltakozását, Zágrábban belépett a Szent László tartomány központi kolostorába. Teológiai tanulmányait Pécsett végezte, 1882-ben Varazsdon tett örök fogadalmat. 1884-ben szentelték pappá Grazban. Innsbrucki továbbképzése után filozófiát tanított, tartományi asszisztens, majd vizitátor lett, végül a Szt. Cirillről és Szt. Metódról nev. ferences tartomány elöljárója. Nagy bölcsességre volt szüksége, hiszen az új tartományt (politikai okok következtében) három előző tartományból kellett összekovácsolnia; nemcsak nyelvi, hanem fegyelmi különbözőségeket is összhangba kellett hoznia. Ezt a feladatot végezte haláláig.