A nap szentjei

Hónap: 
március
Nap: 
26

Világtörténelem szentjeink nyomán

 

Más, huszon-öt Martyres, ugyan ott, Szeremben (meg-öletett) Diocletianus idejében. (Kalendarium, Kassa, 1754)

Saragossai Szt. Braulius (590k–651) püspök. Hispano-római-germán gyökerű családban született. Apja Osma püspöke, Juan bátyja Saragossa főpásztora, Friminianus fivére a Szt. Emilianus által alapított riojai monostor apátja, Pomponia nővére egy ismeretlen monostor apátnője, végül Basilia húga családanya.

Braulius 20 évesen a Szt. Engracia monostorba lépett, ott fejezte be tanulmányait. Az aszketikus gyakorlatokat Juan fivére vezetésével sajátította el. 10 év múlva Sevillai Szt. Izidor tanítványa lett, aki 624-ben egyházmegyéje papjai közé sorolta. 625 körül tért vissza Saragossába, 631-ben az egyházmegye fődiakónusa lett. Éhínség, járványok, háborúskodás közepette teljesítette kormányzó feladatát. 636-ban mestere, Szt. Izidor utódaként foglalta el Saragossa püspöki székét. 650 körül már szinte teljesen megvakult, a sok munkától és vezekléstől törődötten egy év múlva halt meg. – Tiszteletét az Egyház jóváhagyta.

Szt. Izidor mellett kora legkiválóbb spanyol írói között tartjuk számon. Fennmaradt 24 levele, Szt. Emilianus anakhóréta, Szt. Vince, Szt. Sabina és Cristeta életrajza, valamint a saragossai vértanúk szenvedéstörténete. Életművét Szt. Ildefonz méltatta.

Szent LiudgerSzt. Liudger (745k–809) Münster első püspöke, a szászok apostola. Fríz nemesi család sarja, a németalföldi Utrechtben és Alcuin yorki iskolájában tanult. 777 körül Kölnben szentelték pappá, a frízekhez ment hithirdetőnek. A szászok Widukind-vezette felkelése Rómáig űzte, onnan lement Montecassinóba, felöltötte a bencés öltözetet, de nem tett fogadalmat. Widukind meghódolása után (785) Nagy Károly megbízta, folytassa a fríz missziót. Ugyanő a frízek és a szászok területét összevonta egyetlen egyházmegyébe, Mimigernaeford központtal. Liudger 795-ben e városban székesegyházat és monostort épített és iskolát papok számára. Ő maga is beállt tanítani. 800-ban bencés monostort alapított a Ruhr-vidéki Werdenben, 803-ban kanonissza kolostort Notulnban, melynek első apátnője nővére, Eriburg lett. Állandó sürgetésre csak 804-ben fogadta el, hogy püspökké szenteljék. Billerckben hunyt el 809 márciusában. Tisztelet mindmáig eleven német földön és a hollandiai Utrechtben.

Cordobai Szt. Eugenia (†923) szűz, vértanú. Nevét és vértanúságát egy 1544-ben felfedezett cordobai, 14 soros epitaphium (sírfelirat) őrizte meg. Ebből az olvasható ki, hogy 923. márc. 26-án, azaz III. Abd-er-Rahman kalifa (912–961) idején lefejezték. Neve ezen kívül még megtalálható két XI. századi mozarab kalendariumban.

Norwichi Szt. William (1132–1144) gyermek vértanú. Nagypénteken Norwich erdős vidékén ismeretlenek keresztre feszítették Megtalált testét 1151-ben a város káptalani templomában helyezték el. Vértanúságának egyetlen forrása az a rövid Vita, amelyet egy norwichi szerzetes állított össze 1170-ben.

B. Maddalena Morano (1841–1908) szalézi tanítónő Szicíliában. Fiatal fogadalmas nővérként küldték Szicíliába. 26 évig tartó apostoli szolgálata során 19 házat, 12 oratóriumot, 6 iskolát, 5 óvodát, 11 tanműhelyt és 4 kollégiumot létesített. Dinamikus temperamentumával és jóságával mindenkit lefegyverzett. – Szicília Jótevője.